Bekijk VragenCategorie: studerenwaar behoort het studie criminologie?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar behoort het studie criminologie?
6 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Er zijn een paar verschillende plaatsen waar je criminologie zou kunnen studeren. Het hangt er echt van af wat voor soort criminologie je wilt studeren en wat voor soort carrière je daarna wilt hebben    Als je forensische criminologie wilt studeren, dan zou studeren aan een universiteit met een goed rechtenprogramma ideaal zijn. Op deze manier zou je leren over het strafrechtelijk systeem en hoe het werkt, evenals het krijgen van hands-on ervaring met het werken in een laboratorium en het analyseren van crimescènes    Je zou ook kunnen kijken naar het bestuderen van psychologie als je geïnteresseerd bent innsic Criminologie divisie voor mind games agenten vaak gebruiken tijdens het verhoor en het onderzoeken van gedragsprofielen van criminelen.
PieterPieter answered 2 jaar ago
criminologie behoort tot de sociale wetenschappen. Zij bestudeert criminaliteit en criminelen en probeert te verklaren waarom zij doen wat zij doen. Er wordt ook gekeken naar verschillende methoden om criminaliteit te voorkomen en naar manieren om daders te rehabiliteren. Er is een nauwe overlapping tussen criminologie en sociologie, aangezien beide disciplines het menselijk gedrag trachten te begrijpen    Criminologie ontstond uit de behoefte om misdaad en crimineel gedrag beter te begrijpen; de methoden zijn echter niet altijd wetenschappelijk. Veel van wat we over criminelen weten is afkomstig van anekdotisch bewijs of casestudies, in plaats van grootschalig wetenschappelijk onderzoek.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
 Het behoort tot de sociale wetenschappen. Criminologie is de wetenschappelijke studie van misdaad en crimineel gedrag. Het is een multidisciplinair vakgebied dat gebruik maakt van kennis uit verschillende disciplines, waaronder sociologie, psychologie, recht en statistiek.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Criminologie behoort tot de sociale wetenschappen. Criminologie bestudeert crimineel gedrag, criminelen en slachtoffers, vragen over waarom misdaadcijfers in sommige gebieden hoger zijn dan in andere, hoe technologie misdaad beïnvloedt en hoe wettelijke veranderingen misdaad kunnen beïnvloeden. Criminologen kunnen werken bij rechtshandhaving, correctionele diensten of particuliere onderzoeksbureaus.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Er is geen specifiek antwoord op deze vraag omdat iedereen verschillende meningen heeft over waar de beste plaats is om criminologie te studeren. Veel mensen vinden echter dat criminologie aan een universiteit thuishoort, zodat studenten toegang hebben tot bronnen en professoren die gespecialiseerd zijn in het vakgebied. Bovendien zullen studenten in een universitaire omgeving waarschijnlijk meer mogelijkheden hebben om stages te lopen en werkervaring op te doen op het gebied van criminologie.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Het behoort tot de studie van de sociologie. Criminologie is de wetenschappelijke studie van misdaad en crimineel gedrag. Sociologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke samenleving en sociale interactie. Criminologie is dus een onderdeel van de sociologie.