Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar bestaat vmbo uit?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

waar bestaat vmbo uit?

3 Antwoorden
DouweDouwe answered 1 week ago

Het vmbo bestaat uit de volgende drie typen voortgezet onderwijs: – Voortgezet onderwijs beroepsgericht (Vmbo-B/k): Dit type onderwijs is voor leerlingen die een loopbaan in het ambacht willen. – Voortgezet onderwijs theoretisch (Vvo): Dit type onderwijs is voor leerlingen die verder willen leren op een hoger niveau, bijvoorbeeld aan een universiteit of hogeschool – Havo: Dit type onderwijs is voor leerlingen die aan een universiteit of hogeschool willen studeren, maar niet in de richting van wetenschap en techniek.

BrentBrent answered 1 week ago

In Nederland zijn er drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ wat zich laat vertalen als ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die er nog niet uit zijn wat ze na het voortgezet onderwijs willen gaan doen.

FrankyFranky answered 1 week ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag omdat het vmbo-systeem van land tot land verschilt. In het algemeen bestaat het vmbo echter uit een lager niveau van academisch onderwijs dat studenten voorbereidt op een beroepsopleiding of een baan. Tot de typische vakken die in het vmbo worden onderwezen behoren wiskunde, Nederlandse taal en cultuur, sociale wetenschappen, menswetenschappen, lichamelijke opvoeding en kunstnijverheid. Leerlingen die naar het gymnasium gaan, krijgen daarentegen wiskunde, wetenschappen, vreemde talen (waaronder Engels), geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst/filosofie.