Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar bestaat vmbo uit?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar bestaat vmbo uit?
7 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Het vmbo bestaat uit de volgende drie typen voortgezet onderwijs: - Voortgezet onderwijs beroepsgericht (Vmbo-B/k): Dit type onderwijs is voor leerlingen die een loopbaan in het ambacht willen. - Voortgezet onderwijs theoretisch (Vvo): Dit type onderwijs is voor leerlingen die verder willen leren op een hoger niveau, bijvoorbeeld aan een universiteit of hogeschool - Havo: Dit type onderwijs is voor leerlingen die aan een universiteit of hogeschool willen studeren, maar niet in de richting van wetenschap en techniek.
BrentBrent answered 2 jaar ago
In Nederland zijn er drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Vmbo staat voor 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs' wat zich laat vertalen als 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs'. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die er nog niet uit zijn wat ze na het voortgezet onderwijs willen gaan doen.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag omdat het vmbo-systeem van land tot land verschilt. In het algemeen bestaat het vmbo echter uit een lager niveau van academisch onderwijs dat studenten voorbereidt op een beroepsopleiding of een baan. Tot de typische vakken die in het vmbo worden onderwezen behoren wiskunde, Nederlandse taal en cultuur, sociale wetenschappen, menswetenschappen, lichamelijke opvoeding en kunstnijverheid. Leerlingen die naar het gymnasium gaan, krijgen daarentegen wiskunde, wetenschappen, vreemde talen (waaronder Engels), geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst/filosofie.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem is verdeeld in vier niveaus: vmbo, havo, vwo en mbo. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is het laagste niveau en bestaat uit verplicht algemeen vormend onderwijs en enkele beroepsopleidingen. Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is het volgende niveau en voegt extra academische vakken toe aan de mix. Het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is het hoogste niveau en bereidt leerlingen voor op de universiteit.
ValentijnValentijn answered 2 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem staat bekend om zijn flexibiliteit, en het vmbo is daarop geen uitzondering. Het vmbo is een driejarig programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt een beroepsopleiding te volgen op een groot aantal gebieden, van techniek tot horeca Hoewel het vmbo niet dezelfde academische strengheid biedt als het hoger onderwijs, verschaft het leerlingen waardevolle werkervaring en vaardigheden.
GijsGijs answered 2 jaar ago
Vmbo is een vierjarig programma in Nederland dat leidt tot een beroepsgericht diploma in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is bedoeld voor kinderen die de havo- of vwo-opleiding niet willen of kunnen volgen. Het vmbo bestaat uit vier verschillende niveaus, waarbij elk niveau steeds moeilijker wordt De eerste twee jaar van het vmbo, het zogeheten principaal voorbereidend beroepsonderwijs (pvbo), worden besteed aan de voorbereiding op een bepaald vak of beroep.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, wat Nederlands is voor "voorbereidend beroepsonderwijs" Het is een 3-jarig programma dat leidt tot een mbo-diploma of certificaat. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een bepaald vak of beroep. De populairste programma's zijn op het gebied van bedrijfsleven, techniek en gezondheidszorg. Na afronding van het vmbo kunnen leerlingen hun opleiding vervolgen aan een hbo-hogeschool of universiteit, of ze kunnen de beroepsbevolking instromen.