Bekijk VragenCategorie: filosofiewaar is filosofie ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Wat is de herkomst van Filosofie?
3 Antwoorden
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
De oorsprong van de filosofie staat ter discussie, maar algemeen wordt aangenomen dat zij in het oude Griekenland is ontstaan. De eerste filosofen waren geïnteresseerd in vragen over de aard van de wereld en de menselijke conditie. Mettertijd heeft de filosofie zich ontwikkeld tot een breed scala van disciplines, waaronder ethiek, logica, wiskunde en esthetica.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Filosofie is ontstaan in het oude Griekenland. Daar onderzochten de eerste grote filosofen, zoals Socrates, Plato en Aristoteles, de grote vragen over het leven, het bestaan en de wereld om ons heen.
AikeAike answered 1 jaar ago
De eerste filosofen waren waarschijnlijk de oude Grieken. De vroegste Griekse filosofie werd in de 6e eeuw voor Christus opgetekend door Thales, die vaak wordt beschouwd als de grondlegger van de Griekse filosofie.