Bekijk VragenCategorie: filosofiewaar is filosofie ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

Wat is de herkomst van Filosofie?

1 Antwoorden
TijmenTijmen answered 6 dagen ago

De oorsprong van de filosofie staat ter discussie, maar algemeen wordt aangenomen dat zij in het oude Griekenland is ontstaan. De eerste filosofen waren geïnteresseerd in vragen over de aard van de wereld en de menselijke conditie. Mettertijd heeft de filosofie zich ontwikkeld tot een breed scala van disciplines, waaronder ethiek, logica, wiskunde en esthetica.