Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaar komt scheikunde voor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar komt scheikunde voor?
3 Antwoorden
StijnStijn answered 2 jaar ago
Chemie is de wetenschappelijke discipline die de eigenschappen, de structuur en het gedrag van materie bestudeert. In het bijzonder richt zij zich op de aard van de sterke kracht die atomen bij elkaar houdt    De studie van de scheikunde kan worden onderverdeeld in vijf grote takken: organische scheikunde, anorganische scheikunde, analytische scheikunde, fysische scheikunde en biochemie.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Antwoord    Chemie speelt een rol op allerlei manieren, zowel in ons dagelijks leven als in de wereld in het algemeen. Op persoonlijk niveau is chemie verantwoordelijk voor de manier waarop ons lichaam functioneert, van het verteren van voedsel tot het uitvoeren van complexe chemische reacties zoals de ademhaling van cellen. Zij is ook verantwoordelijk voor de liefdevolle banden tussen mensen en voor de hoogte- en dieptepunten van emoties zoals geluk, verdriet, woede en angst. Chemie regelt zelfs de simpele daad van verliefdheid!   In de natuur speelt scheikunde een cruciale rol bij alles van fotosynthese tot de vorming van mineralen in rotsen. Zij is ook verantwoordelijk voor het ontstaan en de instandhouding van het leven zelf - zonder scheikunde zou er geen DNA of RNA zijn, en geen levende organismen.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Scheikunde komt erbij als we de soorten atomen bestuderen die in een molecuul aanwezig zijn, de manier waarop die atomen aan elkaar gebonden zijn, en de manieren waarop ze met elkaar reageren. Dit stelt ons in staat te voorspellen hoe een molecuul zich onder specifieke omstandigheden zal gedragen. Als we bijvoorbeeld de chemische samenstelling van een stof kennen en weten aan welke omgevingsomstandigheden deze zal worden blootgesteld, kunnen we voorspellen of de stof al dan niet zal oplossen in water of zal reageren met zuurstofgas.