Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat jenaplan voor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar staat jenaplan voor?
4 Antwoorden
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Jenaplan is een onderwijsfilosofie en -methode die in de jaren zestig is ontwikkeld door de Nederlandse pedagoog Pik van der Plas. Het woord "Jenaplan" komt van de locatie van de eerste school die deze onderwijsbenadering toepaste, Zo-Jena-deplaneet (De Planeet van het Leven), in Jena, Duitsland    Het overkoepelende doel van de Jenaplan-methode is het opvoeden van het hele kind - lichaam, geest en ziel - zodat zij productieve leden van de samenleving kunnen worden.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Jenaplan is een onderwijsaanpak die in de jaren vijftig in de stad Jena in Duitsland werd ontwikkeld. Het woord Jenaplan is een combinatie van de plaats waar het ontstond (Jena) en het Duitse woord voor plan (Plan)    Dit type onderwijs draait om verschillende sleutelconcepten, waaronder kleine klassen, een focus op geïndividualiseerd leren, en een sterke nadruk op samenwerking tussen studenten en docenten. Er zijn ook veel buitenschoolse activiteiten voor studenten, wat het gemeenschapsgevoel binnen de school bevordert    Een van de belangrijkste doelstellingen van Jenaplan scholen is het produceren van goed afgeronde individuen die in staat zijn om kritisch te denken en samen problemen op te lossen.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Jenaplan is een onderwijsaanpak die in de jaren zeventig in Nederland werd ontwikkeld. De naam Jenaplan komt van de stad Jena, waar de eerste Jenaplanschool werd gesticht    Het belangrijkste kenmerk van Jenaplanscholen is dat zij zijn georganiseerd in kleine eenheden, "klassen" genoemd Elke klas heeft zijn eigen leraar die verantwoordelijk is voor alle aspecten van het onderwijs van de leerlingen, met inbegrip van hun academische en persoonlijke ontwikkeling    Jenaplanscholen leggen sterk de nadruk op projectgebaseerd leren, waarbij studenten leren door te werken aan collaboratieve projecten.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, want de betekenis van "Jenaplan" kan variëren, afhankelijk van aan wie u het vraagt. Enkele mogelijke interpretaties zijn echter: 1) Een filosofie of benadering van onderwijs die de nadruk legt op creativiteit, onafhankelijkheid, en persoonlijke verantwoordelijkheid; 2) Een onderwijsmodel dat gebaseerd is op het idee van voortdurende beoordeling en leren gedurende het hele leven; of 3) Een vorm van thuisonderwijs die online leren combineert met persoonlijke begeleiding.