Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat school voor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar staat school voor?
5 Antwoorden
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Een gangbare interpretatie is dat "SCHOOL" staat voor "Systematisch Kinderhandboek voor Mondeling Leren". Het is een onderwijssysteem dat ontworpen is om kinderen de grondbeginselen van lezen, schrijven en rekenen bij te brengen.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Er zijn een paar verschillende interpretaties over waar "school" voor staat. De meest voorkomende is dat het een acroniem is voor "Seven Years of Crap Half Our Lives." Dit is een grap die vaak wordt gebruikt om te beschrijven hoe school soms een sleur kan lijken. Andere interpretaties zijn: Systematisch hard werken levert succesvolle gewoonten op, waarin de nadruk ligt op het belang van hard werken op school om goede gewoonten te ontwikkelen; of Vaardigheden, praktische ervaring en leren, waarin de nadruk ligt op het idee dat school moet gaan over het verwerven van vaardigheden en ervaring, en niet alleen over theoretische kennis.
HesselHessel answered 2 jaar ago
"School" staat voor Substantie, Hiërarchie, en Resultaten. De component "inhoud" van school verwijst naar de kennis die wordt overgedragen; "hiërarchie" verwijst naar het feit dat deze kennis wordt overgedragen in een piramidale structuur, met de belangrijkste kennis bovenaan en minder belangrijke kennis onderaan; en "resultaten" verwijst naar het uiteindelijke doel van onderwijs, namelijk het creëren van productieve burgers.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
School staat voor "Science, Technology, Engineering and Mathematics".
HesselHessel answered 1 jaar ago
Het staat voor kennis. Het is de plaats waar jongeren naartoe gaan om te leren over de wereld om hen heen en zich voor te bereiden op de toekomst.