Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaar staat v voor in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waar staat v voor in natuurkunde?
5 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
In de natuurkunde staat v voor snelheid. Snelheid is een vectorgrootheid die verwijst naar de snelheid en de richting van een voorwerp.
GijsGijs answered 1 jaar ago
In de natuurkunde staat "v" voor snelheid. Het is de snelheid van verandering van de positie ten opzichte van de tijd. Snelheid wordt gemeten in meters per seconde (m/s).
BrentBrent answered 1 jaar ago
In de natuurkunde staat "v" voor de snelheid van een voorwerp. Snelheid is een vectorgrootheid die zowel de grootte als de richting van de beweging van een voorwerp beschrijft. De grootte is eenvoudigweg de snelheid van het voorwerp, terwijl de richting wordt beschreven door de hoek die de snelheidsvector maakt met een vast referentiepunt.
BramBram answered 1 jaar ago
In de natuurkunde, staat de letter "v" voor snelheid. Snelheid is een maat voor de snelheid en de richting van een voorwerp. Om de snelheid te berekenen, moet je de snelheid van het voorwerp kennen en de richting waarin het beweegt. Snelheid is een scalaire grootheid, terwijl snelheid een vectorgrootheid is. Dit betekent dat je uit de snelheid niet alleen kunt afleiden hoe snel een voorwerp beweegt, maar ook in welke richting. Je kunt het zo zien: als iemand met een auto tegen 60 mijl per uur recht naar het westen rijdt, is zijn snelheid 60 mijl per uur naar het westen. Als hij met 30 mijl per uur naar het zuiden rijdt, is zijn snelheid 30 mijl per uur naar het zuiden.
PieterPieter answered 1 jaar ago
In de natuurkunde, "v" staat voor snelheid. Het is de snelheid van verandering van verplaatsing ten opzichte van de tijd. Snelheid is een vectorgrootheid en heeft zowel magnitude (snelheid) als richting.