Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo bb voor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar staat vmbo bb voor?
4 Antwoorden
StijnStijn answered 2 jaar ago
Vmbo bb staat voor "voorbereidend beroepsonderwijs basisberoepsgerichte leerweg" Dit type onderwijs is typisch voor leerlingen die na hun studie de arbeidsmarkt op willen, en is gericht op de voorbereiding van leerlingen op specifieke loopbanen. De "bb" in vmbo bb staat voor "basisberoepsgerichte leerweg" Leerlingen in een vmbo bb-programma volgen vakken die hen voorbereiden op een specifiek vak of beroep, zoals timmer-, loodgieters- of elektrotechnisch werk. Ze leren ook algemene vakken zoals rekenen en lezen, zodat ze kunnen slagen in het vak van hun keuze.
WillemWillem answered 2 jaar ago
vmbo bb staat voor Beroepsonderwijs (omergekstede VO-school). Het is een type middelbare school in Nederland dat beroepsgerichte programma's aanbiedt. De vmbo bb-programma's zijn bedoeld om leerlingen voor te bereiden op werk of vervolgonderwijs in specifieke vakgebieden.
DouweDouwe answered 2 jaar ago
Vmbo bb staat voor "voorbereidend beroepsonderwijs met een verkort programma" Het is een vorm van voorbereidend beroepsonderwijs in Nederland die korter is dan het standaardprogramma.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Er is meer dan één antwoord op deze vraag, want het hangt af van de context. Hier zijn een paar voorbeelden: 1. In het Nederlands staat "vmbo bb" voor "voortgezet middelbaar beroepsonderwijs basisberoepsgerichte leerweg". Dit betekent "voortgezet middelbaar beroepsonderwijs - basisberoepsgerichte leerweg". In deze context zou "vmbo bb" dus een onderwijsniveau of -graad zijn. 2. In het Verenigd Koninkrijk staat "vmbo bb" voor "vocational mathematics and business administration". Dit verwijst naar een kwalificatie op niveau 3 in professionele wiskunde en bedrijfsadministratie.