Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo gt voor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar staat vmbo gt voor?
2 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Het staat voor algemeen vmbo, dat is een beroepsopleiding op pre-universitair niveau.
BramBram answered 1 jaar ago
Het Vmbo GT is een beroepsopleiding in Nederland. Het staat voor "voortgezet onderwijs basisberoepsgerichte leerweg gemengde toegepaste technologie", wat zich vertaalt naar "voortgezet onderwijs op basis van toegepaste beroepstechniek trajecten voor beide geslachten".