Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo kgt voor?
Avatargast Staf asked 6 maanden ago
waar staat vmbo kgt voor?
7 Antwoorden
DouweDouwe answered 6 maanden ago
VMBO staat voor Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs, wat de Nederlandse benaming is voor "middelbaar beroepsonderwijs". KGT staat voor Kennis en Geschiktheid voor het Technisch Beroepsonderwijs, wat vertaald "kennis en geschiktheid voor het technisch beroepsonderwijs" betekent.   Vmbo kgt is dus de naam van een type middelbare school in Nederland dat leerlingen zowel theoretische als praktische kennis bijbrengt, zodat ze in het tertiair onderwijs een studierichting kunnen kiezen die leidt tot een kwalificatie op het gebied van de techniek.
ArendArend answered 6 maanden ago
De Duitse "Verkleinerte Mittelstufe bildungsfeldorientiert" of "VMBO-KGT" is een type onderwijsinstelling. Het combineert hoger middelbaar onderwijs met beroepsopleiding. De instelling biedt leerlingen de gelegenheid praktische en theoretische vaardigheden te verwerven met betrekking tot een bepaald beroep. Het VMBO-KGT duurt gewoonlijk drie jaar en leidt tot de verwerving van een beroepskwalificatie¬†   Het VMBO-KGT biedt leerlingen de mogelijkheid een specifiek vak of beroep uit te oefenen, terwijl ze toch een algemene opleiding volgen.
BrendanBrendan answered 6 maanden ago
Het staat voor vmbo kgt, dat is de Nederlandse naam voor een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. De volledige naam is Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, wat vertaald "Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs" betekent.
FeddeFedde answered 6 maanden ago
Het Nederlandse vmbo kgt staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs klassiek gymnasium". Het betekent "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs klassiek gymnasium". Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland.
DaafDaaf answered 1 maand ago
VMBO-kGT staat voor vakschool met basisonderwijs - klas gemengde techniek en transport. Het is de Nederlandse naam voor een vakschool die een mix van technische en transportvaardigheden onderwijst.
StijnStijn answered 1 maand ago
Vmbo kgt staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kaderberoepsgericht tweetalig". Het is de Nederlandse naam voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs dat leidt tot de graad van Bachelor of Arts (BA).
ArendArend answered 1 maand ago
Het staat voor "voortgezet onderwijs", wat de Nederlandse term is voor "hogere middelbare school". VWO is een afkorting van "voortgezet algemeen onderwijs", wat "senior algemeen onderwijs" betekent. Vmbo Kgt zou dus het equivalent zijn van een Amerikaans middelbare-schooldiploma.