Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo tl voor?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waar staat vmbo tl voor?
4 Antwoorden
ArnoArno answered 1 jaar ago
Het Vmbo Tl staat voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die na de basisschool een beroepsopleiding willen volgen.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
VMBO TL staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland, die leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Het VMBO TL-programma duurt vier jaar. Aan het eind van de opleiding ontvangen de leerlingen een diploma waarmee ze verder kunnen studeren aan een HBO- of WO-instelling.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Vmbo tl staat voor vmbo met als specialisatie techniek en levenswetenschappen. Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Het staat voor "vmbo tl", wat het Nederlandse equivalent is van het Amerikaanse high school diploma. Het "vmbo" is een afkorting voor "voortgezet basisonderwijs", wat "voortgezet basisonderwijs" betekent. De "tl" staat voor "theoretische leerweg". Een leerling die het vmbo tl heeft afgerond, heeft dus een high school-diploma ontvangen dat hem of haar kwalificeert om in Nederland naar een hogeschool of universiteit te gaan.