Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo voor?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
waar staat vmbo voor?
1 Antwoorden
GijsGijs answered 1 maand ago
Het Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een programma voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Het is onderverdeeld in drie moeilijkheidsniveaus, die overeenkomen met het Nederlandse equivalent van het gymnasium (VWO), de middelbare school (HAVO) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (MBO).