Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar staat vmbo voor?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waar staat vmbo voor?
4 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
Het Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een programma voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Het is onderverdeeld in drie moeilijkheidsniveaus, die overeenkomen met het Nederlandse equivalent van het gymnasium (VWO), de middelbare school (HAVO) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (MBO).
EvertEvert answered 1 jaar ago
Vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs" wat Nederlands is voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Het is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Het is de Nederlandse naam voor wat in het Engels meestal "pre-vocational education" wordt genoemd. Dit type onderwijs is bedoeld voor leerlingen die geen duidelijk idee hebben over wat ze willen studeren of doen na de middelbare school, en het biedt hen een basisberoepsopleiding, zodat ze aan de slag kunnen en kunnen uitzoeken wat ze later in hun leven willen doen.
GijsGijs answered 1 jaar ago
VMBO staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs" wat zich laat vertalen als "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Het is een Nederlands onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op werk in een bepaald vakgebied na de middelbare school.