Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaar valt biologie onder?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar valt biologie onder?
6 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Biologie is een natuurwetenschap die zich bezighoudt met de studie van het leven en levende organismen, met inbegrip van hun structuur, functie, groei, oorsprong, evolutie, verspreiding, en taxonomie. Het is een breed gebied dat alles omvat van de kleinste micro-organismen tot de grootste wezens op aarde.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Biologie is de studie van het leven. Het is een natuurwetenschap die alle aspecten van het leven op aarde omvat, van het kleinste virus tot de grootste walvis. Het omvat de studie van cellen, genen, eiwitten en organismen.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Biologie is de studie van levende wezens. Dit omvat alle aspecten van hun metabolisme, structuur, functie, ontwikkeling en evolutie. Het is dan ook een zeer breed vakgebied dat in veel verschillende deelgebieden kan worden onderverdeeld. Enkele van de meest voorkomende zijn biochemie (de studie van moleculen), microbiologie (de studie van microscopische organismen) en ecologie (de studie van de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving). Er zijn ook vele gespecialiseerde vakgebieden, zoals immunologie (de studie van het immuunsysteem) en neurowetenschappen (de studie van het zenuwstelsel).
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Biologie valt onder de natuurwetenschappen. Het is de studie van het leven en levende organismen, met inbegrip van hun fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, genetische informatie, evolutie en ecologie.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Biologie valt onder de natuurwetenschappen. Het is de studie van het leven en van levende organismen.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Biologie is de studie van het leven en levende organismen. Het is een natuurwetenschap die zich bezighoudt met de structuur, functie, groei, oorsprong, evolutie en verspreiding van levende organismen. Ze kan worden onderverdeeld in vijf hoofdtakken: plantkunde (de studie van planten), zoölogie (de studie van dieren), mycologie (de studie van schimmels), bacteriologie (de studie van bacteriën) en virologie (de studie van virussen).