Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar valt havo onder?
Avatargast Staf asked 1 week ago

waar valt havo onder?

4 Antwoorden
JorisJoris answered 17 uur ago

In Nederland is “Havo” een van de drie typen voortgezet onderwijs. Het volgt op het VMBO en leidt tot universitair onderwijs Het Havo-diploma is een einddiploma waarmee leerlingen kunnen beginnen aan het tertiair onderwijs (hoger onderwijs) aan een universiteit of HBO. De Havo bestaat uit zes vakken, waaronder wiskunde, Nederlands, Engels, een natuurwetenschappelijk vak (biologie, scheikunde of natuurkunde), geschiedenis en aardrijkskunde. Studenten moeten in alle zes vakken examen doen om af te studeren.

AikeAike answered 17 uur ago

Het havo-onderwijsniveau is een Nederlandse vooropleiding. Het is een algemeen onderwijsprogramma dat een breed scala aan onderwerpen bestrijkt, en het duurt meestal vier jaar om af te ronden. Na het afronden van de Havo kunnen leerlingen kiezen om naar de universiteit te gaan of een andere opleiding te volgen.

LaurensLaurens answered 17 uur ago

Havo is een Nederlands schoolsysteem dat leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs en de universiteit. Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs Het Havo-programma duurt vijf jaar en leidt tot het Nederlandse hbo-diploma. HAVO staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Het is het pre-universitaire niveau van het Nederlandse onderwijssysteem en leidt tot het hbo-diploma.

ErnestErnest answered 17 uur ago

Havo, kort voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, is een schooltype in Nederland. Havo-leerlingen gaan vijf jaar naar school en volgen een reeks vakken op het gebied van kunst, menswetenschappen, talen en wetenschappen. Na het succesvol afronden van de havo kunnen leerlingen kiezen voor verschillende studierichtingen, waaronder universiteit of beroepsonderwijs.