Bekijk VragenCategorie: onderwijswaar valt onderwijs onder?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waar valt onderwijs onder?
2 Antwoorden
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Men zou kunnen stellen dat onderwijs onder een paar verschillende categorieën valt. Men zou kunnen zeggen dat onderwijs onder de categorie menselijke ontwikkeling valt, omdat mensen door onderwijs de vaardigheden leren en ontwikkelen die zij nodig hebben om in de maatschappij te functioneren. Een andere mogelijkheid is dat onderwijs onder de categorie sociale instellingen valt, omdat het een van de belangrijkste manieren is waarop samenlevingen kennis en waarden overdragen van de ene generatie op de volgende. Onder welke categorie men onderwijs uiteindelijk ook indeelt, het is duidelijk dat het een vitale rol speelt in ons leven.
ZefZef answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Sommige mensen zullen zeggen dat onderwijs onder de categorie "gezondheid en welzijn" valt, terwijl anderen zullen zeggen dat het onder de categorie "collectieve goederen" valt Weer anderen zouden kunnen stellen dat het moet worden geclassificeerd als een "recht" of een "voorrecht" Uiteindelijk zal de classificatie van onderwijs variëren, afhankelijk van het perspectief en het wereldbeeld van het individu.