Bekijk VragenCategorie: groepwaarom blijven zitten in groep 3?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom blijven zitten in groep 3?
3 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Rang drie is een geweldige plek omdat het de perfecte balans is van uitdaging en ondersteuning. De derde klas biedt veel intellectuele en academische uitdagingen, maar biedt ook de ondersteuning die leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn. Met andere woorden, de derde klas is een plaats waar leerlingen zichzelf echt kunnen uitdagen, maar waar ze ook niet overweldigd of gefrustreerd achterblijven. Door deze evenwichtige aanpak gedijen veel leerlingen goed in de derde klas en is het zo'n belangrijk jaar voor hun academische ontwikkeling. Dus als u zich goed voelt bij het huidige niveau van uw kind, is er geen reden om hem of haar verder te pushen dan hij of zij aankan.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen om in klas 3 te blijven. Eén reden is dat als je moeite hebt met het werk of het gevoel hebt dat je niet zo veel leert als je zou moeten, het beter is om in een klas te blijven waar je weet wat er aan de hand is, dan te worden doorgeschoven naar een klas waar je het moeilijk hebt. Een andere reden is sociaal: het is gemakkelijker om vrienden te maken en erbij te horen als je allemaal op hetzelfde niveau zit. En ten slotte zijn sommige leerlingen er gewoon nog niet klaar voor om hogerop te komen, zowel academisch als emotioneel. Zij hebben misschien meer tijd nodig om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te ontwikkelen voordat ze moeilijkere stof aanpakken.
ArnoArno answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen om in klas 3 te blijven. Eén reden is als de leerling moeite heeft met de stof en het gevoel heeft dat hij baat heeft bij meer tijd op school. Een andere reden is dat de leerling klas 3 leuk vindt en zijn klasgenoten niet wil verlaten. Een andere reden om in klas 3 te blijven is als de leerling meer tijd nodig heeft om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Groep 3 is een goede tijd voor leerlingen om te leren omgaan met andere leerlingen, te delen, om de beurt te werken en samen te werken. Deze sociale vaardigheden zijn belangrijk voor succes op school en in het leven. Een laatste reden om in groep 3 te blijven is als de leerling op academisch of sociaal gebied niet klaar is voor de vierde klas.