Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom cito toets afschaffen mogelijk is?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom cito toets afschaffen mogelijk is?
3 Antwoorden
AikeAike answered 2 jaar ago
De cito-toets, of de Dutch College Scholastic Aptitude Test, is een toelatingsexamen voor het hoger onderwijs dat door middelbare scholieren in Nederland wordt afgelegd. Hij is vergelijkbaar met de SAT in de Verenigde Staten    De laatste jaren is er steeds meer discussie en debat over het al dan niet afschaffen van de cito-toets. Sommigen voeren aan dat de toets onnodige stress en druk veroorzaakt bij leerlingen, die al veel te stellen hebben met examens en andere buitenschoolse verplichtingen. Anderen stellen dat de toets een belangrijk instrument is voor hogescholen om te peilen of een student klaar is voor werk op universitair niveau    Dus waarom is het afschaffen van de cito-toets mogelijk? Daar zijn een paar redenen voor.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Er zijn verschillende redenen waarom afschaffing van de cito-toets mogelijk is. Ten eerste heeft onderzoek uitgewezen dat de cito-toets geen accurate maatstaf is voor de capaciteiten van een leerling. Ten tweede legt de cito-toets een grote druk op leerlingen en leidt tot veel stress. Ten derde kan de cito-toets vervangen worden door andere beoordelingsmethoden die betrouwbaarder en eerlijker zijn. Tot slot zou de afschaffing van de cito-toets een sterk signaal afgeven aan leerlingen dat hun welzijn belangrijker is dan hun resultaten op een toets.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom afschaffing van de cito-toets mogelijk is. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de cito-toets eigenlijk niet wettelijk verplicht is. Het is slechts een aanbeveling van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Hoewel het dus moeilijker zou zijn om de cito-toets af te schaffen zonder de wet te veranderen, is het technisch gezien niet onmogelijk. Ten tweede zijn er aanwijzingen dat de cito-toets niet echt effectief is bij het meten van de prestaties van leerlingen. Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden uit 2009 bleek dat "de correlaties tussen de cijfers behaald in de klas en op de Cito-toetsen zeer laag waren".