Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom cito toetsen afnemen mogelijk is?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom cito toetsen afnemen mogelijk is?
7 Antwoorden
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Cito-toetsen zijn mogelijk omdat ze meten hoe goed leerlingen in korte tijd informatie kunnen oproepen.   De cito-toets is ontworpen door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs om te meten hoe goed leerlingen informatie kunnen onthouden in een korte tijd. De cito-toets is een meerkeuzetoets die meestal 45 minuten duurt en wordt gebruikt om het prestatieniveau van leerlingen in Nederland te meten.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
De cito-toets, of uitgebreide diepgangstoets in het Duits, is een toets die de algemene kennis van een leerling in alle vakken beoordeelt. Het is een acht uur durend examen dat over twee dagen wordt afgenomen en alleen wordt aangeboden aan leerlingen in hun laatste jaar van de middelbare school.   De cito-toets is ontworpen om het vermogen van een leerling te meten om kritisch te denken en problemen op te lossen, evenals zijn niveau van begrip en beheersing van het leerplan. De toets bestrijkt alle academische vakken, van wiskunde tot geschiedenis en literatuur. Hij omvat ook een onderdeel over het schrijven van opstel.   Leerlingen die de cito-toets afleggen, doen het meestal erg goed bij toelatingsexamens voor universiteiten, zoals de SAT of de ACT.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom het maken van de cito-toets mogelijk is. De eerste reden is dat je cloze deletions kunt gebruiken om woorden uit de tekst te verwijderen die je niet nodig hebt. Dit helpt om de grootte van de tekst te verkleinen en het makkelijker te lezen te maken. De tweede reden is dat u vragen kunt beantwoorden op basis van uw begrip van de tekst, in plaats van op basis van uit het hoofd leren. Dit betekent dat u de test in een kortere tijd kunt afleggen en toch een goede score kunt behalen. Ten slotte kunt u zich met een CITO-toets concentreren op het begrijpen van de stof, in plaats van te proberen elk detail te onthouden. Dit kan u helpen de stof beter te leren en effectiever te oefenen voor toekomstige toetsen.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal redenen waarom cito-toetsen gemaakt kunnen worden. Een van de redenen is dat cito-toetsen zo zijn ontworpen dat ze relatief snel en gemakkelijk af te leggen zijn. Dit betekent dat studenten ze vaak binnen een redelijk tijdsbestek kunnen maken, zonder dat ze urenlang hoeven te studeren. Een andere reden is dat cito-toetsen zich vaak richten op inhoud die leerlingen al in de klas hebben geleerd. Hierdoor kunnen leerlingen de toets meestal redelijk goed maken zonder buiten de lesuren veel extra moeite te hoeven doen. Ten slotte gebruiken veel leraren cito-toetsen als een kans om leerlingen extra studiepunten of feedback te geven over hun vorderingen in de klas, wat leerlingen kan motiveren om hun best te doen.
TeunTeun answered 2 jaar ago
Het korte antwoord is omdat de overgrote meerderheid van de bevolking niet draadloos is of toegang heeft tot apparatuur waarmee zij in een fysiek (niet-software) systeem kunnen inbreken Er zijn echter enkele eenvoudige verklaringen voor waarom bepaalde dingen mogelijk zijn met radiogolven, die misschien niet onmiddellijk duidelijk zijn. Eén reden is dat verschillende soorten apparaten verschillende soorten elektromagnetische straling (EMV) uitzenden. Elektrische en magnetische velden (EMV) worden gewoonlijk samen beschreven omdat zij beide aanwezig zijn wanneer elektriciteit stroomt; zij hebben echter een verschillende wisselwerking met materie Elektrische velden hebben een wisselwerking met ladingen - zij veroorzaken de beweging van elektronen in een geleider (zoals een draad), wat resulteert in de stroom van elektrische stroom.
BramBram answered 1 jaar ago
Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk eerst te begrijpen wat cito-toetsen zijn. Cito-toetsen (of kritisch denken) zijn ontworpen om het vermogen van een leerling te meten om kritisch en analytisch na te denken over een bepaald probleem of een bepaalde situatie. Het doel van cito-toetsen is om opvoeders een instrument in handen te geven waarmee zij kunnen vaststellen welke leerlingen moeite hebben met kritisch en analytisch denken. Deze informatie kan dan door docenten worden gebruikt om deze leerlingen te helpen hun kritisch denkvermogen te verbeteren.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
De cito test is mogelijk omdat de lichaamscellen energie produceren in een proces dat glycolyse heet. De cito-test meet de hoeveelheid zuur die wordt geproduceerd wanneer glucose (een soort suiker) wordt afgebroken in aanwezigheid van zuurstof. Deze test kan worden gebruikt om te meten hoe goed iemands lichaam zuurstof gebruikt om energie te produceren. Hoe meer zuurstof de cellen van een persoon kunnen gebruiken, hoe efficiënter hun glycolyse zal zijn.