Bekijk VragenCategorie: groepwaarom engels vanaf groep 1 belangrijk is?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom engels vanaf groep 1 belangrijk is?

1 Antwoorden
PieterPieter answered 1 maand ago

Er zijn een paar redenen waarom Engels belangrijk is in klas 1. Ten eerste kan het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd gunstig zijn voor de cognitieve ontwikkeling. Studies hebben aangetoond dat tweetalige kinderen beter presteren dan eentalige kinderen in taken die een executieve functie vereisen, zoals probleemoplossing, multitasking en concentratie.
 
 Bovendien kan het leren van Engels op jonge leeftijd leerlingen helpen lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen en hun academische prestaties later op school te verbeteren. Engels is de meest gesproken taal in de wereld, dus kunnen communiceren in het Engels geeft leerlingen een duidelijk voordeel bij het concurreren voor banen of het doen van zaken in het buitenland.