Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom examens niet afgeschafd worden?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

waarom examens niet afgeschafd worden?

3 Antwoorden
LuukLuuk answered 1 maand ago

Tegenwoordig hebben de meeste mensen meestal dezelfde mening als het om examens gaat: ze haten ze. Persoonlijk vind ik dat geen geldige reden om iets af te schaffen dat al eeuwen bestaat en op veel scholen en universiteiten wereldwijd nog steeds als toetsmethode wordt gebruikt. Hier zijn enkele redenen waarom examens niet moeten worden afgeschaft:
 

  1. Examens helpen studenten te motiveren om de stof te leren.
  2. 2) Ze testen het vermogen van studenten om het geleerde te onthouden en toe te passen.
  3. 3) Examens bevorderen een gezonde competitie tussen klasgenoten.
  4. 4) Examens bereiden studenten voor op uitdagingen in het echte leven en op uitdagingen waarmee ze in hun toekomstige loopbaan te maken zullen krijgen.
DuukDuuk answered 4 weken ago

 
 
Er zijn een paar belangrijke redenen waarom examens niet zijn afgeschaft. Ten eerste spelen examens een belangrijke rol bij de beoordeling van de kennis en vaardigheden van leerlingen. Zij bieden een manier om de vorderingen van studenten te meten en te bepalen of zij klaar zijn om door te stromen naar het volgende onderwijsniveau.
 
Ten tweede zijn examens een waardevol instrument om studenten te motiveren. Zij vormen een stimulans voor studenten om te studeren en de stof te leren waarover zij zullen worden getest.
 
Ten derde helpen examens opvoeders de doeltreffendheid van hun onderwijsmethoden te evalueren. Door te vergelijken hoe goed verschillende groepen studenten presteren op hetzelfde examen, kunnen opvoeders nagaan welke onderwijsmethoden het best werken en welke moeten worden verbeterd.

CornaldCornald answered 4 weken ago

um… ze zijn afgeschaft.