Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom examens niet afgeschafd worden?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom examens niet afgeschafd worden?
2 Antwoorden
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Er zijn verschillende redenen waarom examens niet zijn afgeschaft. Ten eerste bieden examens een manier om de vorderingen en het begrip van studenten te meten. Examens dwingen studenten ook om de stof te bestuderen en te leren, in plaats van ze gewoon uit het hoofd te leren voor het examen. Ten slotte zorgen examens ervoor dat alle studenten hetzelfde onderwijsniveau krijgen    Zonder examens zouden sommige studenten ongetwijfeld verslappen en niet de nodige inspanning leveren om de stof te leren. Bovendien zou er zonder examens geen gemakkelijke manier zijn om te meten of studenten de concepten die ze verondersteld worden te leren, al dan niet begrijpen.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Examens worden niet afgeschaft omdat zij een van de beste manieren zijn om de kennis en het begrip van een student te meten. Hoewel er andere beoordelingsmethoden zijn, bieden examens een meer omvattende en gestandaardiseerde beoordeling van het leerproces van studenten. Bovendien motiveren examens leerlingen om hard te studeren en hun lessen regelmatig te herlezen.   Er zijn ook nadelen verbonden aan het gebruik van examens, maar over het algemeen blijven ze een waardevol instrument om het leerproces van studenten te meten.