Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom geen cito toets meer?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom geen cito toets meer?
6 Antwoorden
HesselHessel answered 2 jaar ago
De CITO-toets wordt niet meer gegeven omdat hij is vervangen door de nieuwe PKT-toets (PISA voor kennisoverdracht).  Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de CITO-toets de vaardigheden van leerlingen op het gebied van probleemoplossing, hogere-orde-denken en dieper inzicht in wiskunde - belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden - niet goed kon beoordelen   In plaats daarvan legt de nieuwe PKT de nadruk op toepassing en het gebruik van wiskunde om problemen in de echte wereld op te lossen   Deze verschuiving zal leerlingen beter uitrusten voor succes op school en daarbuiten.
HesselHessel answered 1 jaar ago
De cito-test is enkele jaren geleden geleidelijk afgeschaft omdat hij onnauwkeurig bleek te zijn en tot verkeerde diagnoses kon leiden. De vervangende test heet de immunoassay, die nauwkeuriger is en een groter aantal stoffen kan opsporen.
ArnoArno answered 1 jaar ago
De cito-test werd geleidelijk afgeschaft omdat er goedkopere, nauwkeurigere en snellere tests beschikbaar zijn. De cito-test was ook minder gevoelig dan andere tests, wat betekent dat hij kleinere hoeveelheden bloedsuiker niet kon detecteren.
AikeAike answered 1 jaar ago
De cito-toets werd geleidelijk afgeschaft omdat het een ondoeltreffend beoordelingsinstrument bleek te zijn. De cito-toets was een schrijftest met tijdmeting waarmee het vermogen van leerlingen werd gemeten om in een beperkte tijd een goed georganiseerd opstel te schrijven. Uit onderzoek bleek echter dat de cito-toets de schrijfvaardigheid van studenten niet nauwkeurig meet en in plaats daarvan alleen hun vermogen om een taak onder druk te voltooien weergeeft.
PieterPieter answered 1 jaar ago
De Cito-toets, formeel bekend als de Combined Intermediate before Transition 28-Plus test, was een cognitieve capaciteitentest die tot voor kort in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt. De test was bedoeld om de intellectuele capaciteiten en mogelijkheden van kinderen te meten, en werd gebruikt om te helpen bij het identificeren van personen die baat zouden kunnen hebben bij programma's voor hoogbegaafden en talentvolle leerlingen De Cito-toets is nu echter afgeschaft en vervangen door het pas ingevoerde programma "Cognitively Able Pupils in Schools" (CAPS).
DuukDuuk answered 1 jaar ago
De cito test wordt niet meer gebruikt omdat het een onbetrouwbare maat is voor cognitieve vaardigheden. De cito-toets is een tijdgebonden toets waarbij leerlingen wordt gevraagd een tekst te lezen en daarover vragen te beantwoorden. Hij werd ooit gebruikt om de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te beoordelen, maar is grotendeels afgeschaft omdat uit onderzoek is gebleken dat hij geen betrouwbare maat is voor cognitieve vaardigheden. Een van de redenen voor de onbetrouwbaarheid is dat de cito-toets alleen de vaardigheid in begrijpend lezen meet, en geen rekening houdt met andere belangrijke factoren zoals woordenschatkennis of schrijfvaardigheid. Bovendien kunnen verschillende versies van de cito-toets verschillende resultaten opleveren, waardoor het moeilijk is om de scores van leerlingen van verschillende scholen of klassen met elkaar te vergelijken.