Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom geen vrije school meer?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom geen vrije school meer?
4 Antwoorden
StijnStijn answered 2 jaar ago
De regering begon de gratis school in de jaren 70 af te bouwen om geld te besparen. In die tijd kostte het de regering ongeveer 1,50 dollar per kind per dag om gratis onderwijs te bieden.   Vandaag zijn de kosten gestegen tot ongeveer $10 per kind per dag. Hoewel de regering dus gratis onderwijs zou kunnen blijven aanbieden, zou dit de belastingbetaler veel geld kosten.   Alternatieven voor gratis onderwijs zijn onder meer het verstrekken van een voucher of een toelage die kan worden gebruikt voor de kosten van het onderwijs, of het verstrekken van een belastingkrediet voor ouders die ervoor kiezen hun kinderen naar particuliere of religieuze scholen te sturen.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Er is nooit een gratis school geweest. Onderwijs is altijd een goed geweest waarvoor de mensen op de een of andere manier hebben moeten betalen. Het verschil nu is dat vroeger de prijs van onderwijs voor veel mensen te hoog was, en alleen de kinderen van rijke families het zich konden veroorloven naar dure privé-scholen te gaan. Vandaag de dag kan dankzij overheidssubsidies en leningen zowat iedereen het zich veroorloven om naar de universiteit te gaan, hoe arm hij of zij ook is. Dus hoewel de kosten van het onderwijs in de loop der tijd zijn gestegen, kunnen meer mensen dan ooit een opleiding volgen.
BrentBrent answered 2 jaar ago
    Er zijn een aantal redenen waarom gratis onderwijs niet meer zo gangbaar is als vroeger. Ten eerste zijn de onderwijskosten in de loop der jaren gestaag gestegen, waardoor het voor gezinnen met geldgebrek steeds moeilijker wordt om hun kinderen naar school te sturen. Ten tweede moeten ouders in veel landen nu ten minste een deel van het schoolgeld van hun kind betalen, ongeacht of het kind naar een openbare of particuliere school gaat. Dit betekent dat zelfs als u een gratis school in uw buurt vindt, er geen garantie is dat uw kind er naar toe kan. Tot slot betekenen slinkende overheidsbegrotingen dat weinig regeringen in staat of bereid zijn om te investeren in initiatieven voor gratis onderwijs (vooral in ontwikkelde landen).
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Het aantal mensen dat vraagt om gratis onderwijs is toegenomen, terwijl de mogelijkheden van de regering om dit soort onderwijs te financieren zijn afgenomen. De laatste jaren is de regering gedwongen te bezuinigen op haar uitgaven om de stijgende schuld van het land aan te pakken. Dit heeft geleid tot een daling van de hoeveelheid geld die beschikbaar is om aan onderwijs te besteden. Als gevolg daarvan hebben scholen andere manieren moeten vinden om dit tekort aan te vullen, en één manier waarop zij dit hebben gedaan is door collegegeld te vragen.