Bekijk VragenCategorie: groepwaarom groepsdoorbrekend werken?
Avatargast Staf asked 9 maanden ago
waarom groepsdoorbrekend werken?
3 Antwoorden
ArendArend answered 9 maanden ago
Er zijn een paar redenen waarom werken in groepen gunstig kan zijn voor baanbrekend werk. Ten eerste kan het uitwisselen van ideeën met elkaar het creatief denken en het oplossen van problemen stimuleren. Als we vastzitten met een probleem, kan het vaak helpen om het met anderen te bespreken en verschillende perspectieven te horen. Dit kan ons helpen het probleem vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken en met innovatieve oplossingen te komen. Een andere reden waarom groepswerk nuttig kan zijn, is dat het werk verdeeld kan worden. Als we alleen aan een project werken, moeten we alles zelf doen. Maar als we in groepen werken, kunnen we de taken zo verdelen dat iedereen verantwoordelijk is voor iets anders. Dit kan het project beter beheersbaar maken en ons in staat stellen het efficiënter af te ronden.
BrendanBrendan answered 9 maanden ago
Groepsdoorbrekend werken kan een aantal voordelen met zich meebrengen, zowel voor de individu als voor de organisatie. Zo kan het helpen om disfunctionele denk- en gedragspatronen te doorbreken (die vaak in groepen ontstaan), waardoor mensen beter gaan presteren en effectiever gaan communiceren. Daarnaast vergroot het sociale interactie tussen teamleden, wat weer leidt tot een betere werksfeer en meer productiveit.
WillemWillem answered 8 maanden ago
Het baanbrekende werk van de DNAwhy-groep was het in kaart brengen van het epigenoom. Epigenetica is de studie van erfelijke veranderingen in genexpressie die niet worden veroorzaakt door veranderingen in de onderliggende DNA-sequentie. Het epigenoom is de som van al deze epigenetische veranderingen, en bepaalt of een bepaald gen al dan niet tot expressie komt. De DNAwhy-groep bracht voor het eerst het epigenoom in kaart en kon aantonen dat verschillende genen in verschillende weefsels epigenetisch worden gereguleerd. Dit heeft geleid tot een heel nieuw gebied van epigenetisch onderzoek, dat nog in de kinderschoenen staat, maar veelbelovend is om te begrijpen hoe onze genen worden gereguleerd en hoe ze bijdragen tot ziekten.