Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom is het eindexamen belangrijk?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom is het eindexamen belangrijk?

1 Antwoorden
AikeAike answered 2 maanden ago

Het eindexamen is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste kunnen studenten laten zien dat ze de stof die ze in de loop van het semester hebben behandeld, begrijpen. Ten tweede biedt het een gemeenschappelijke beoordeling voor alle studenten in de klas, waardoor een vergelijking met andere studenten mogelijk is. Ten derde kan het eindexamen een aanzienlijk deel uitmaken van het totaalcijfer voor de klas, wat studenten stimuleert om hun beste beentje voor te zetten. Tenslotte kan het eindexamen, vanuit het perspectief van de docent, waardevolle feedback geven over hoe goed de stof werd onderwezen en geleerd.
 
Kortom, het eindexamen is belangrijk omdat het het leerproces van studenten evalueert, studenten stimuleert om hun best te doen en professoren feedback geeft over hun lessen.