Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaarom is omgangskunde belangrijk?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom is omgangskunde belangrijk?

1 Antwoorden
PieterPieter answered 2 maanden ago

Omgangskunde is belangrijk omdat het mensen leert hoe ze op een positieve en constructieve manier met anderen kunnen omgaan. Het helpt mensen empathie, begrip en compassie voor anderen te ontwikkelen, en het leert hen conflicten op een constructieve manier op te lossen. Omgangskunde helpt mensen ook om relaties en netwerken op te bouwen waar ze beroepsmatig en persoonlijk baat bij kunnen hebben.