Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaarom krijg ik geschiedenis op de basisschool?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom krijg ik geschiedenis op de basisschool?

2 Antwoorden
FeddeFedde answered 2 maanden ago

De meeste mensen zullen het ermee eens zijn dat geschiedenis een belangrijk vak is om op school te leren. De geschiedenis helpt ons immers te begrijpen waar we vandaan komen en hoe de wereld is geworden zoals hij nu is. Veel van wat wij vandaag vanzelfsprekend vinden – zoals democratie – vindt zijn oorsprong in historische gebeurtenissen.
 
Er zijn veel redenen waarom geschiedenisonderwijs belangrijk is. Zo kan geschiedenis ons een gevoel van trots op ons erfgoed en onze identiteit bijbrengen. Het kan ons ook waardevolle lessen leren over wat in het verleden goed werkte – en wat niet. Bovendien kan inzicht in de geschiedenis bijdragen tot beter geïnformeerde besluitvorming in het heden en de toekomst.

BramBram answered 1 maand ago

Er zijn een paar redenen waarom je op de lagere school geschiedenis zou kunnen krijgen. Een van de redenen is om je vertrouwd te maken met het concept geschiedenis en hoe het interessant en nuttig kan zijn om over het verleden te leren. Een andere reden kan zijn om je chronologische basisvaardigheden bij te brengen, zodat je gebeurtenissen in volgorde kunt zetten terwijl je erover leert. Bovendien kan het bestuderen van geschiedenis je een beter inzicht geven in de wereld van vandaag en hoe die tot stand is gekomen. Tenslotte geloven veel mensen dat het belangrijk is dat iedereen een basiskennis heeft van de geschiedenis van zijn land of cultuur.