Bekijk VragenCategorie: huiswerkwaarom moet huiswerk afgeschaft worden?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom moet huiswerk afgeschaft worden?
6 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal goede redenen waarom huiswerk afgeschaft zou moeten worden. Ten eerste kan het ongelooflijk stressvol zijn en tot een burn-out leiden. Ten tweede kan het kostbare tijd in beslag nemen die beter met familie en vrienden kan worden doorgebracht of aan buitenschoolse activiteiten kan worden besteed. Ten slotte is er vaak weinig tot geen bewijs dat huiswerk de schoolprestaties daadwerkelijk verbetert.   Kortom, er zijn veel dwingende redenen om huiswerk helemaal af te schaffen. Het levert onnodige stress op voor leerlingen en gezinnen, neemt andere belangrijke aspecten van het leven weg, en er is geen garantie dat het daadwerkelijk helpt om de leerprestaties te verbeteren.
ZefZef answered 2 jaar ago
Huiswerk moet worden afgeschaft omdat het creativiteit verstikt, samenwerking belemmert, en een competitieve, individualistische mentaliteit versterkt. Bovendien is er bewijs dat huiswerk niet bijdraagt tot betere schoolprestaties.   Creativiteit: Huiswerk vereist vaak dat leerlingen oefeningen maken die repetitief en saai zijn. Dit soort werk moedigt niet aan tot creatief denken of het oplossen van problemen. Samenwerking: Wanneer leerlingen samenwerken aan projecten of opdrachten, leren ze samen te werken en effectief te communiceren. Deze vaardigheid is essentieel op de werkplek. Mindset: Huiswerk versterkt het idee dat succes afhangt van individuele inspanning in plaats van samenwerking of geluk. Dit soort mentaliteit kan leiden tot teleurstelling en frustratie als dingen niet goed gaan.
ZefZef answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal redenen waarom huiswerk moet worden afgeschaft. Eerst en vooral neemt het kostbare tijd weg die met familie en vrienden kan worden doorgebracht. Het levert ook veel stress op voor leerlingen die het gevoel hebben dat ze voortdurend iets moeten doen. Bovendien leidt huiswerk vaak tot spieken, omdat leerlingen het gevoel hebben dat ze het hoe dan ook af moeten krijgen. Tot slot is er weinig bewijs dat huiswerk daadwerkelijk de resultaten van leerlingen verbetert.
ValentijnValentijn answered 2 jaar ago
Huiswerk moet worden afgeschaft omdat het tijdverspilling is en de schoolprestaties niet verbetert. Huiswerk wordt vaak opgedragen als een manier om de schoolprestaties te verbeteren, maar er is weinig bewijs dat het dit ook daadwerkelijk doet. Uit een onderzoek bleek zelfs dat huiswerk op de basisschool geen invloed heeft op gestandaardiseerde testscores. Bovendien neemt huiswerk kostbare tijd in beslag die zou kunnen worden besteed aan spelen, ontspanning of tijd doorbrengen met familie en vrienden. Het is belangrijk dat leerlingen rust hebben, zodat ze hun batterijen kunnen opladen en fris en klaar om te leren naar school kunnen terugkeren.
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Huiswerk moet worden afgeschaft omdat het tijdverspilling is, de prestaties van leerlingen niet verbetert en leerlingen emotionele en fysieke gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Huiswerk is tijdverspilling omdat leerlingen die tijd ook zouden kunnen besteden aan lezen, buitenspelen, uitgaan of gewoon ontspannen. Volgens de National PTA zou "huiswerk niet meer dan 10 minuten per klas per avond in beslag mogen nemen" Met andere woorden, brugklassers zouden geen huiswerk moeten hebben, terwijl senioren op de middelbare school slechts een uur huiswerk zouden moeten hebben. Huiswerk verbetert de prestaties van leerlingen niet, omdat daar geen bewijs voor is.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom huiswerk moet worden afgeschaft. Eerst en vooral is het gewoon oneerlijk om sommige leerlingen werk te laten maken dat anderen niet hoeven te doen. Het helpt leerlingen ook niet echt om de stof beter te leren. In feite kan het het leren belemmeren doordat leerlingen gestrest en overweldigd raken. Ten slotte neemt het waardevolle gezinstijd weg die kan worden besteed aan binding en interactie met ouders of broers en zussen.