Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaarom moet ik informatica studeren?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom moet ik informatica studeren?

1 Antwoorden
CornaldCornald answered 2 maanden ago

Omdat computerwetenschap je leert hoe je problemen moet oplossen. En dat is een vaardigheid waar altijd vraag naar zal zijn.
 
Bij informatica draait alles om het oplossen van problemen. Je leert een probleem op te splitsen in kleinere delen, oplossingen te vinden voor elk deel, en dan de oplossingen samen te voegen om het hele probleem op te lossen. Dat is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de zakenwereld.
 
Bedrijven zijn altijd op zoek naar werknemers die problemen snel en effectief kunnen oplossen. En dat is wat je leert in de informatica. Je leert een complex probleem op te lossen, het op te splitsen in beheersbare onderdelen en voor elk onderdeel een oplossing te vinden.