Bekijk VragenCategorie: groepwaarom onderwijs anders organiseren belangrijk is?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom onderwijs anders organiseren belangrijk is?
4 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom het belangrijk is het onderwijs anders te organiseren. Ten eerste kan het helpen de prestatieverschillen te verkleinen. In het traditionele onderwijssysteem worden leerlingen op basis van hun capaciteiten in verschillende groepen ingedeeld. Dit soort systeem laat vaak slecht presterende leerlingen achter en creëert een niveau van ongelijkheid tussen leerlingen. Een andere reden waarom een andere organisatie van het onderwijs belangrijk is, is dat het leerlingen kan helpen effectiever te leren. In het traditionele systeem moeten leraren vaak al hun leerlingen op hetzelfde moment hetzelfde materiaal leren. Dit kan moeilijk zijn voor leraren en ertoe leiden dat leerlingen niet zoveel leren als ze zouden kunnen. Het onderwijs anders organiseren kan er ook toe bijdragen dat het leren voor de leerlingen leuker wordt.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Er zijn vele redenen waarom het anders organiseren van onderwijs belangrijk is. Een van de belangrijkste redenen is dat verschillende soorten leerlingen zo aan bod kunnen komen. Auditieve leerlingen doen het bijvoorbeeld beter als ze de leraar kunnen horen lesgeven, en kinesthetische leerlingen doen het beter als ze zich kunnen verplaatsen en met andere leerlingen kunnen communiceren. Een andere reden waarom een andere organisatie van het onderwijs belangrijk is, is dat er dan rekening kan worden gehouden met verschillende leerstijlen. Sommige studenten leren het best door naar colleges te luisteren, anderen leren het best door praktische activiteiten, en weer anderen leren het best door tekstboeken te lezen. Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten de kans krijgen om te leren op een manier die voor hen het beste werkt.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er zijn vele redenen waarom een andere organisatie van het onderwijs belangrijk is. Ten eerste legt het traditionele onderwijs de natuurlijke creativiteit en nieuwsgierigheid van leerlingen vaak het zwijgen op ten gunste van de voorbereiding op gestandaardiseerde toetsen. In een meer leerlinggericht model zouden opvoeders erop vertrouwen dat kinderen zelf dingen uitvinden en de tijd nemen om aan hun individuele behoeften te voldoen. Zo kan elk kind zijn eigen unieke talenten en sterke punten ontwikkelen. Bovendien steunt het huidige onderwijs sterk op lezingen, die niet altijd effectief zijn om leerlingen te boeien of te helpen leren. Een meer studentgericht model zou andere onderwijsmethoden gebruiken, zoals probleemoplossing, projecten en coöperatieve leergroepen, waarvan is aangetoond dat ze effectiever zijn om leerlingen te helpen leren.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom het belangrijk is om het onderwijs anders te organiseren. Ten eerste leren verschillende leerlingen op verschillende manieren. Sommige leerlingen leren visueel, andere auditief en weer andere tactiel/kinesthetisch. Dus als alle leerlingen op dezelfde manier les zouden krijgen, zouden veel van hen leren op een manier die voor hen niet het beste werkt. Een andere reden waarom een andere organisatie van het onderwijs belangrijk is, is dat niet alle leerlingen in hetzelfde tempo leren. Sommige leerlingen leren snel en sommige leerlingen leren langzaam. Als alle leerlingen in hetzelfde tempo zouden leren, dan zouden de langzamere leerlingen worden tegengehouden en de snelle leerlingen zich vervelen. Ten slotte moeten verschillende vakken op verschillende niveaus worden onderwezen.