Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom ontwikkelingsgericht onderwijs
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom ontwikkelingsgericht onderwijs
4 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Ontwikkelingsgericht onderwijs is belangrijk omdat het ertoe bijdraagt dat alle studenten de kans krijgen te slagen op de universiteit.   Veel studenten die naar de universiteit gaan zonder eerst formeel onderricht te hebben gehad in lezen, schrijven en rekenen, hebben moeite om hun klasgenoten bij te houden. Ontwikkelingsgericht onderwijs biedt deze studenten de vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun lessen op universitair niveau.   Daarnaast kan ontwikkelingsgericht onderwijs cursussen helpen studenten die niet zijn afgestudeerd aan de middelbare school om hun diploma of GED te verdienen. Het behalen van een diploma of GED is een belangrijke stap naar het bereiken van toekomstige doelen, zoals het krijgen van een baan of het inschrijven in een postsecundaire opleiding.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Er zijn veel redenen waarom ontwikkelingsgericht onderwijs belangrijk is. Eerst en vooral zorgt het ervoor dat alle studenten de kans krijgen om te slagen op de universiteit. Ontwikkelingscursussen bieden extra ondersteuning voor studenten die misschien nog niet klaar zijn voor het werk op universitair niveau, zodat ze hun achterstand kunnen inhalen en hun academische vaardigheden kunnen verbeteren. Dit is van vitaal belang voor de kansengelijkheid in het hoger onderwijs, aangezien studenten uit kansarme milieus dit soort ondersteuning vaker nodig hebben. Daarnaast kan ontwikkelingsgericht onderwijs helpen om studenten langer vast te houden en beter te laten slagen. Studies hebben aangetoond dat studenten die ten minste één ontwikkelingsgerichte cursus volgen, meer kans hebben om op school te blijven en een diploma te halen dan studenten die dat niet doen.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Programma's voor ontwikkelingseducatie bieden essentiële ondersteuning voor studenten die traditioneel niet succesvol zijn in het volgen van cursussen op universitair niveau. Het doel van ontwikkelingseducatie is om deze studenten te helpen slagen in de studie met studiepunten en uiteindelijk hun diploma te halen. Veel studenten die zich inschrijven voor ontwikkelingseducatie hebben jarenlang academische problemen gehad, vaak als gevolg van slechte lees- en schrijfvaardigheden of een gebrek aan basiskennis wiskunde. Ontwikkelingseducatiecursussen geven deze studenten de basis die ze nodig hebben om te slagen in cursussen op universitair niveau. Daarnaast bieden ontwikkelingseducatieprogramma's studenten bijles en andere ondersteunende diensten die hen kunnen helpen vol te houden en uiteindelijk af te studeren.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Ontwikkelingseducatie is een term die in het hoger onderwijs wordt gebruikt om instructie en interventies te beschrijven die speciaal zijn ontworpen voor studenten die niet op weg zijn om te voldoen aan academische normen op universitair niveau. Programma's voor ontwikkelingseducatie bieden studenten de mogelijkheid hun vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, wiskunde en kritisch denken te verbeteren, zodat ze uiteindelijk kunnen slagen voor studiepuntendragende cursussen. Er zijn veel redenen waarom studenten zich kunnen inschrijven voor een ontwikkelingsgerichte opleiding. Sommige studenten hebben niet de kans gehad om basisvaardigheden in lezen en schrijven te ontwikkelen voordat ze naar de universiteit kwamen; anderen hebben op de middelbare school geworsteld met academische vakken en hebben meer tijd en ondersteuning nodig om succesvol te zijn in cursussen op universitair niveau. Uiteindelijk helpt ontwikkelingsgericht onderwijs studenten de basis te leggen die ze nodig hebben om hun onderwijsdoelen te bereiken.