Bekijk VragenCategorie: schoolgebouwwaarom schoorsteenvegen nodig is?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

waarom schoorsteenvegen nodig is?

3 Antwoorden
MaartenMaarten answered 1 maand ago

Schoorstenen moeten geveegd worden om roet, creosoot en andere afzettingen te verwijderen. Deze aanslag kan brandgevaar opleveren en ook de efficiëntie van de schoorsteen aantasten.

MaartenMaarten answered 1 maand ago

Schoorsteenvegen is een belangrijk onderdeel van het onderhoud van uw huis en het veilig houden ervan. Een schoorsteenveger verwijdert roet en vuil uit uw schoorsteen, dat anders vlam zou kunnen vatten en schade aan uw huis zou kunnen veroorzaken 
 
Een schoorsteen moet minstens een keer per jaar worden geveegd, maar vaker als de schoorsteen vaak wordt gebruikt. De roetophoping kan namelijk fungeren als een isolator, waardoor warmte in de schoorsteen wordt vastgehouden en deze oververhit kan raken.

CornaldCornald answered 1 maand ago

Schoorsteenvegen is nodig om roet en vuil uit schoorstenen te verwijderen en brand te voorkomen. Roet en vuil kunnen zich na verloop van tijd ophopen in schoorstenen, waardoor de kans op brand toeneemt. Schoorsteenbranden kunnen erg gevaarlijk zijn, dus het is belangrijk om uw schoorsteen regelmatig te laten vegen om ze te voorkomen.