Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom schrijf je havo leerling aan elkaar en vwo-leerling niet?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom schrijf je havo leerling aan elkaar en vwo-leerling niet?
5 Antwoorden
HesselHessel answered 1 jaar ago
Het woord "leerling" wordt altijd met een s geschreven, of het nu gaat om een enkele leerling of een groep leerlingen. Het Nederlandse woord voor "bovenbouw" is "voortgezet onderwijs", waar het vwo-programma wordt aangeboden. Het woord "havo" (met een h) verwijst echter naar het type school dat het havo-programma aanbiedt. Dus als je het hebt over een enkele leerling die naar een school voor voortgezet onderwijs gaat, zeg je "vwo-leerling". Maar heb je het over alle leerlingen die naar een havo-school gaan, dan zeg je "havo-leerlingen".
BrentBrent answered 1 jaar ago
Het Nederlandse onderwijsstelsel kent drie soorten middelbare scholen: vmbo, havo en vwo. Het vmbo is het laagste onderwijsniveau en leidt tot een lager diploma. De havo is een middenschool die leidt tot een hoger diploma. Het vwo is het hoogste niveau en leidt tot het meest prestigieuze diploma. "Havo-leerling" en "vwo-leerling" zijn beide correcte manieren om te zeggen "leerling die naar de havo-school gaat" en "leerling die naar de vwo-school gaat". Maar "havoleerling" komt vaker voor omdat het korter en makkelijker uit te spreken is.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Het korte antwoord is dat "havo" en "vwo" allebei Nederlandse woordafkortingen zijn, en ze worden allebei op dezelfde manier uitgesproken. "Havo" is een afkorting voor "hoger algemeen vormend onderwijs", wat "hoger algemeen vormend onderwijs" betekent, terwijl "vwo" een afkorting is voor "voortgezet wetenschappelijk onderwijs", wat "voortgezet wetenschappelijk onderwijs" betekent. In het schrift is het dus gewoon gemakkelijker om "havo leerling" te schrijven in plaats van de volledige naam van elk niveau. Bovendien is het minder verwarrend voor mensen die niet vertrouwd zijn met de Nederlandse taal.
ArendArend answered 1 jaar ago
Het woord "havo" is een afkorting voor de Nederlandse term "Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs" dat zich laat vertalen als "Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs". Het woord "vwo" is een afkorting voor de Nederlandse term "Verenigd Wetenschappelijk Onderwijs". In het Engels zeggen we "high school", niet "voortgezet onderwijs". Dus in het Engels schrijven we "havo student", niet "vwo student".
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Er zijn twee soorten "middelbare scholen" in Nederland: havo en vwo. Havo staat voor 'hoger algemeen vormend onderwijs' en is een niveau lager dan vwo, dat staat voor 'voorbereidend hoger onderwijs'. De meeste leerlingen in Nederland gaan naar havo of vwo, maar er zijn ook andere typen middelbare scholen, zoals mavo (middelbaar algemeen vormend onderwijs) en atheneum (de academisch meest uitdagende vorm van middelbare school). Omdat "havo-leerling" de meer gebruikte uitdrukking is, heb ik ervoor gekozen deze in mijn antwoord te gebruiken.