Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom staat mijn diploma niet op duo?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

waarom staat mijn diploma niet op duo?

2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 3 weken ago

Sommige diploma’s en certificaten zijn mogelijk niet beschikbaar op Duo omdat de uitgevende instelling ons nog niet in staat heeft gesteld het document weer te geven. We zijn altijd bezig om meer instellingen toe te voegen, dus kom later nog eens terug als uw document momenteel niet wordt weergegeven. U kunt de echtheid van uw diploma of certificaat ook controleren door contact op te nemen met uw instelling.

ErnestErnest answered 3 weken ago

Omdat uw diploma geen geregistreerde onderwijsinstelling is op Duo.