Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom vmbo later examenuitslag 2022 bekijken?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom vmbo later examenuitslag 2022 bekijken?
4 Antwoorden
TeunTeun answered 2 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem verschuift vanaf 2022 van een vmbo-t (lager beroepsonderwijs) naar een mbo-niveau (hoger beroepsonderwijs). Dat betekent dat in 2022 de onderbouw van het vmbo niet meer wordt aangeboden en leerlingen alleen nog een diploma van het hoger middelbaar onderwijs kunnen halen.   De verandering wordt doorgevoerd om het Nederlandse onderwijssysteem beter af te stemmen op dat van andere Europese landen. Bovendien hoopt men dat het nieuwe systeem tot betere resultaten voor de leerlingen zal leiden.
ArendArend answered 2 jaar ago
Er zijn verschillende redenen waarom mensen tot later willen wachten met het bekijken van hun vmbo-resultaten Voor sommigen kan dat zijn omdat ze de stress en angst willen vermijden die komen kijken bij het ontdekken van hun resultaten. Anderen willen misschien niet de teleurstelling verwerken als hun resultaten niet zijn waar ze op hoopten Weer anderen willen misschien gewoon genieten van het moment en het gevoel van anticipatie voordat ze te horen krijgen of ze geslaagd of gezakt zijn Wat de reden ook is, er is geen goed of fout antwoord - het is gewoon een persoonlijke voorkeur. Dus als je je afvraagt of je al dan niet moet wachten met het bekijken van je resultaten, kan alleen jij die beslissing nemen.
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem is gebaseerd op een driesporenstelsel. Studenten die een universitaire opleiding willen volgen, volgen het vwo. Studenten die een beroeps- of praktijkopleiding willen volgen (waaronder de lerarenopleiding) volgen het mbo. En studenten die een combinatie van academisch en beroepsonderwijs willen volgen, volgen de havo. De vwo later examenresultaten 2022 geven ouders en leerlingen een indicatie van hoe goed hun kind waarschijnlijk zal presteren in het vwo-programma. Zo kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet inschrijven van hun kind in het vwo-programma.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Het ministerie van Onderwijs onderzoekt de haalbaarheid van een verandering in de manier waarop eindexamens worden beoordeeld voor leerlingen die VMBO volgen. Het ministerie overweegt te wachten met het vrijgeven van examenresultaten tot 2022, zodat scholen beter kunnen beoordelen of een leerling al dan niet geslaagd is Het huidige systeem, waarbij de cijfers kort na het eindexamen worden vrijgegeven, zet zowel leerlingen als scholen onder druk om snel beslissingen te nemen over een studie of stage.