Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom voortgezet onderwijs niet dicht gaat?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom voortgezet onderwijs niet dicht gaat?
3 Antwoorden
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Het wordt niet afgesloten omdat het een noodzakelijke stap is om een carrière na te streven. Middelbaar onderwijs verschaft leerlingen de basisvaardigheden en -kennis die zij nodig hebben om door te stromen naar het hoger onderwijs of een loopbaan na te streven. Het is ook belangrijk op te merken dat niet alle leerlingen geïnteresseerd zijn in het volgen van een hoger onderwijsniveau. Sommige leerlingen kiezen er misschien voor om na het secundair onderwijs meteen aan de slag te gaan. En dat is helemaal oké! Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen individuele pad te volgen.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Er zijn een aantal redenen waarom het middelbaar onderwijs niet wordt afgesloten. Ten eerste zijn de onderwijsbehoeften en -vereisten in de verschillende landen zeer uiteenlopend. In sommige gevallen is secundair onderwijs nodig om door te stromen naar het tertiair onderwijs of om een baan te vinden. Ten tweede zien verschillende belanghebbenden (waaronder regeringen, bedrijven en ouders) vaak de voordelen van een bevolking die toegang heeft tot secundair onderwijs. Het kan hierbij gaan om betere economische resultaten, grotere sociale mobiliteit en een grotere culturele verrijking. De politieke wil om het aanbod van secundair onderwijs in stand te houden (en zelfs te verbeteren) is dan ook vaak groot.
BramBram answered 1 jaar ago
Er zijn een aantal redenen waarom het middelbaar onderwijs niet wordt gesloten. Ten eerste zijn er, ondanks de uitdagingen waarmee veel scholen worden geconfronteerd, nog steeds een groot aantal leerlingen die baat hebben bij het bezoeken van deze scholen. Ten tweede zouden de kosten van de sluiting van middelbare scholen zeer hoog zijn, zowel in termen van financiële middelen als in termen van de sociale en economische gevolgen. Ten slotte bestaat er een grote kans dat leerlingen die een middelbare school in moeilijkheden bezoeken, slechter af zijn als zij naar een andere school worden overgeplaatst of helemaal geen onderwijs krijgen. Het is belangrijk te onthouden dat, hoewel het middelbaar onderwijs misschien niet perfect is, het toch een belangrijke rol speelt in de samenleving. Voor veel leerlingen biedt het cruciale academische en sociale kansen die hen kunnen voorbereiden op succes in hun latere leven.