Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer begint de geschiedenis?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

wanneer begint de geschiedenis?

4 Antwoorden
BramBram answered 3 weken ago

geschiedenis heeft geen exact begin. Het is een compilatie van de verhalen en verslagen van gebeurtenissen die mensen in de loop van de tijd hebben doorgegeven. De vroegste verhalen die we hebben, dateren van zo’n 5000 jaar geleden.

CiscoCisco answered 3 weken ago

De studie van de geschiedenis houdt zich vaak bezig met het traceren van de oorsprong van dingen, of dat nu mensen, gebeurtenissen of ideeën zijn. Het is dus logisch dat wanneer we de vraag stellen “wanneer begint de geschiedenis?”, we eigenlijk vragen “wanneer werden mensen, gebeurtenissen en/of ideeën voor het eerst opgetekend?” En aangezien er geen eenduidig antwoord op deze vraag bestaat – het hangt allemaal af van wat je als historische gegevens beschouwt – kunnen we slechts een paar mogelijke antwoorden geven Sommigen geloven dat de geschiedenis begint met het geschreven woord. Het vroegst bekende voorbeeld van schrift dateert van ongeveer 3200 v. Chr.

StijnStijn answered 3 weken ago

Geschiedenis begint wanneer iemand het begint op te schrijven.

BrendanBrendan answered 2 weken ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van het perspectief van waaruit men naar de geschiedenis kijkt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt begint de geschiedenis op het moment dat de mens zijn activiteiten begint vast te leggen en informatie van generatie op generatie doorgeeft. Vanuit een meer filosofisch perspectief zouden sommigen zeggen dat de geschiedenis begon met de schepping van de wereld of met de eerste menselijke wezens. Er is geen goed of fout antwoord – het is gewoon aan ieder individu om te beslissen wanneer hij denkt dat de geschiedenis is begonnen.