Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer begint de geschiedenis?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer begint de geschiedenis?
5 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
geschiedenis heeft geen exact begin. Het is een compilatie van de verhalen en verslagen van gebeurtenissen die mensen in de loop van de tijd hebben doorgegeven. De vroegste verhalen die we hebben, dateren van zo'n 5000 jaar geleden.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
De studie van de geschiedenis houdt zich vaak bezig met het traceren van de oorsprong van dingen, of dat nu mensen, gebeurtenissen of ideeën zijn. Het is dus logisch dat wanneer we de vraag stellen "wanneer begint de geschiedenis?", we eigenlijk vragen "wanneer werden mensen, gebeurtenissen en/of ideeën voor het eerst opgetekend?" En aangezien er geen eenduidig antwoord op deze vraag bestaat - het hangt allemaal af van wat je als historische gegevens beschouwt - kunnen we slechts een paar mogelijke antwoorden geven Sommigen geloven dat de geschiedenis begint met het geschreven woord. Het vroegst bekende voorbeeld van schrift dateert van ongeveer 3200 v. Chr.
StijnStijn answered 2 jaar ago
Geschiedenis begint wanneer iemand het begint op te schrijven.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van het perspectief van waaruit men naar de geschiedenis kijkt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt begint de geschiedenis op het moment dat de mens zijn activiteiten begint vast te leggen en informatie van generatie op generatie doorgeeft. Vanuit een meer filosofisch perspectief zouden sommigen zeggen dat de geschiedenis begon met de schepping van de wereld of met de eerste menselijke wezens. Er is geen goed of fout antwoord - het is gewoon aan ieder individu om te beslissen wanneer hij denkt dat de geschiedenis is begonnen.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het hangt ervan af wat u vraagt over "geschiedenis". Sommige mensen zullen bijvoorbeeld zeggen dat de geschiedenis van de mensheid begint met de eerste verschijning van de Homo sapiens, terwijl anderen zullen zeggen dat de geschiedenis begint met de eerste schriftelijke optekeningen.