Bekijk VragenCategorie: lerarenwanneer ben je hoogleraar of professor?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer ben je hoogleraar of professor?
5 Antwoorden
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de term "hoogleraar" in verschillende contexten verschillende betekenissen kan hebben. In het algemeen is een professor echter iemand die een academische functie bekleedt aan een hogeschool of universiteit en die de titel professor heeft gekregen als erkenning voor zijn wetenschappelijke prestaties.
ArendArend answered 2 jaar ago
Een hoogleraar is iemand die deel uitmaakt van het professoraat, een rang die wordt toegekend aan personen die gekwalificeerd zijn om les te geven en onderzoek te doen aan universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs. De titel professor kan voor de naam worden gebruikt (bv. Professor Joe Bloggs), of als achtervoegsel (bv. Dr. Joe Bloggs, Professor Joe Bloggs). Het is ook mogelijk om zowel de titel als de naam te gebruiken (bv. Professor Joe Bloggs, PhD). Het is echter onjuist om "Dr." voor de naam te gebruiken wanneer de persoon niet gepromoveerd is.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Een professor is iemand die wordt beschouwd als iemand met een grote deskundigheid op een bepaald gebied en die vaak door anderen wordt geraadpleegd voor advies. Een professor kan ook een academische rang hebben van instructeur, assistent-professor, universitair hoofddocent of hoogleraar.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Een professor is iemand die een hoogleraarschap heeft. Een hoogleraarschap is een academische aanstelling aan een universiteit, meestal een begiftigde leerstoel. Een professor wordt over het algemeen beschouwd als een expert op een bepaald vakgebied, en wordt vaak uitgenodigd om over zijn onderzoek te spreken of te schrijven. Naast lesgeven kunnen hoogleraren ook onderzoek doen, zitting hebben in commissies en studenten begeleiden.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de titel "hoogleraar" van instelling tot instelling kan verschillen. Gewoonlijk is een professor een lid van de faculteit dat een vaste aanstelling heeft bij een hogeschool of universiteit. Er zijn echter ook andere academische functies die de titel "professor" kunnen dragen, zoals praktijkhoogleraar of gasthoogleraar. Het hangt dus echt af van de specifieke context waarin de term wordt gebruikt.