Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwanneer ben je protestant?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer ben je protestant?
4 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Protestanten zijn personen die een reeks geloofsovertuigingen en praktijken aanhangen die zijn afgeleid van de protestantse reformatie. De reformatie begon in 1517 toen Maarten Luther zijn Vijfennegentig Stellingen publiceerde, waarin hij kritiek had op de praktijk van de katholieke kerk om aflaten te verkopen. Protestanten hebben verschillende theologische achtergronden, maar ze hebben een gemeenschappelijk geloof in het gezag van de Schrift, het priesterschap van alle gelovigen en rechtvaardiging door geloof alleen. Er is geen universele definitie of geloofsbelijdenis die alle protestanten verenigt, en er zijn veel verschillende denominaties binnen het protestantisme.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Een protestant is iemand die zich identificeert met de protestantse traditie binnen het christendom. Protestanten worden doorgaans geassocieerd met een meer fundamentalistische interpretatie van het christendom, en zij leggen een grotere nadruk op het gezag van de Bijbel en op persoonlijk geloof dan katholieken of andere christenen doen.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Het protestantisme is een stroming binnen het christendom die het gezag van de rooms-katholieke kerk verwerpt. Protestanten geloven dat elk individu het recht heeft om de Bijbel zelf te lezen en te interpreteren, zonder inmenging van religieuze autoriteiten. Protestanten zijn dus mensen die zich met deze stroming identificeren, en er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het protestantisme zoveel verschillende denominaties en overtuigingen omvat.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want het protestantisme is een brede en gevarieerde religieuze traditie. Gewoonlijk worden protestanten echter beschouwd als leden van een kerkgenootschap dat de gereformeerde theologie aanhangt, die het primaat van de Schrift boven de kerkelijke traditie benadrukt en de nadruk legt op redding door geloof alleen. Enkele veel voorkomende protestantse kerkgenootschappen zijn Baptisten, Lutheranen, Presbyterianen en Methodisten.