Bekijk VragenCategorie: groepwanneer blijven zitten in groep 5?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer blijven zitten in groep 5?
2 Antwoorden
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat er veel factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Maar een aantal zaken waarmee je rekening moet houden zijn of je je klaar voelt om naar de volgende klas te gaan, hoe goed je het doet in klas 5, en hoe je ouders en leraren vinden dat je er klaar voor bent. Uiteindelijk is het aan jou (en je ouders) om te beslissen wanneer je in groep 5 blijft.
GijsGijs answered 2 jaar ago
Dat hangt van het kind af. Sommige kinderen zijn klaar om naar de volgende klas te gaan, terwijl andere er baat bij hebben om nog een jaar in klas 5 te blijven. Hier zijn een paar dingen om te overwegen: -Zijn de cijfers van het kind goed en begrijpt het de stof goed? Zo ja, dan is het kind misschien klaar om verder te gaan. -Heeft het kind er vertrouwen in dat het moeilijkere stof aankan? Zo niet, dan kan het kind er baat bij hebben nog een jaar in groep 5 te blijven. -Is het kind sociaal en emotioneel klaar voor een meer uitdagende academische omgeving? Zo niet, dan kan het beter blijven waar het is.