Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswanneer gaan vmbo examens 2022 van start?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer gaan vmbo examens 2022 van start?
1 Antwoorden
BramBram answered 1 jaar ago
Antwoord Op dit moment hebben we nog geen exacte datum voor wanneer de examens in 2022 van start zullen gaan. We kunnen u echter wel een geschatte tijdlijn geven. De reden dat we nog geen exacte datum hebben, is dat het van een aantal factoren afhangt, zoals wanneer het schooljaar begint en hoe lang het duurt. Zodra we die informatie hebben, kunnen we u een duidelijker antwoord geven In het algemeen vinden de vmbo-examens plaats in mei of juni. Dus als u een datum begin mei 2022 in gedachten heeft, is dat waarschijnlijk ongeveer wanneer de examens zullen beginnen.