Bekijk VragenCategorie: lerarenwanneer gaat een leraar met pensioen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer gaat een leraar met pensioen?
4 Antwoorden
EvertEvert answered 2 jaar ago
Een leraar gaat met pensioen als hij zijn contract heeft uitgevoerd of als hij een door het district vastgesteld punt heeft bereikt, meestal op of rond de leeftijd van 65 jaar.   Veel districten hebben een verplichte pensioenleeftijd, meestal begin jaren zestig. Sommige districten staan echter toe dat een gekwalificeerde leraar doorwerkt na de verplichte pensioenleeftijd als er een tekort is aan gekwalificeerde leraren in dat vakgebied of op dat rangniveau. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op een beslissing om met pensioen te gaan, zijn een slechte gezondheid, een laag salaris in verhouding tot de kosten van levensonderhoud, en/of problemen bij het vinden van een geschikte baan na pensionering.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
Een leraar gaat met pensioen als hij 65 jaar is of, als dat eerder is, 30 dienstjaren heeft. Deze pensioenleeftijd is in 2007 vastgesteld door de pensioenregeling voor leraren. Voordien was de pensioenleeftijd 60 jaar.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Er is geen vaste pensioenleeftijd voor leraren. Elke staat heeft zijn eigen regels en voorschriften met betrekking tot de pensioengerechtigde leeftijd voor leraren. Doorgaans gaan leraren echter tussen 55 en 70 jaar met pensioen. Sommigen kiezen ervoor eerder met pensioen te gaan als ze al hun pensioen hebben opgebouwd, of later als ze na het bereiken van de verplichte pensioenleeftijd nog les willen blijven geven.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Leraren in de Verenigde Staten gaan gewoonlijk tussen 62 en 65 jaar met pensioen. Er is echter geen verplichte pensioenleeftijd voor leraren, en sommigen blijven tot ver in de zeventig doorwerken.   Er zijn een paar factoren die bepalen wanneer een leraar besluit met pensioen te gaan. Een belangrijke overweging is de pensioenuitkering die voor hen beschikbaar is. Veel leraren kiezen ervoor om met pensioen te gaan als ze in aanmerking komen voor een volledig pensioen. Daarnaast hebben veel leraren het gevoel dat ze genoeg jaren voor de klas hebben gestaan en klaar zijn voor een nieuw hoofdstuk in hun leven als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.