Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer gelden algemene voorwaarden?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wanneer gelden algemene voorwaarden?
1 Antwoorden
DouweDouwe answered 2 maanden ago
De algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer er geen specifieke overeenkomst tussen twee of meer partijen bestaat. Met andere woorden, de algemene voorwaarden zijn de standaardregels die gelden als er geen andere overeenkomst is gesloten. Dit komt vaak voor bij zakelijke transacties, waarbij een bedrijf de standaardvoorwaarden aanbiedt aan een ander bedrijf om zaken te kunnen doen. In sommige gevallen kan er een specifieke overeenkomst tussen twee of meer partijen bestaan die voorrang heeft op de algemene voorwaarden. Als een bedrijf er bijvoorbeeld mee instemt om goederen op een bepaalde datum te verzenden, dan komt die specifieke overeenkomst in de plaats van de algemene voorwaarden, die meestal een verzending binnen een bepaalde termijn voorschrijven.