Bekijk VragenCategorie: joods schoolwanneer heeft joods pasen?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer heeft joods pasen?
7 Antwoorden
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Joods Pasen, ook bekend als Pesach, is een belangrijke Joodse feestdag die de Exodus uit Egypte en de vrijheid van de Israëlieten herdenkt. Het wordt gevierd in de lente, meestal in maart of april.
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Hetzelfde antwoord als de laatste keer dat dit werd gevraagd    "Pasen is een christelijke feestdag en Joden vieren geen Pasen. Met Pasen wordt de wederopstanding van Jezus Christus gevierd, een van de grondbeginselen van het christendom. Joden geloven niet dat Jezus de Messias was of dat hij uit de dood is opgestaan, dus vieren zij geen Pasen.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
In tegenstelling tot de christenen, die Pasen vieren op de eerste zondag na de volle maan die volgt op het lentepunt, vieren de joden Pesach op de 15e van Nissan. De feestdag herdenkt de Exodus uit Egypte, toen de Israëlieten uit de slavernij werden bevrijd.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat er geen vaste datum voor Pasen in de Joodse kalender is. De feestdag valt op de eerste dag van Nisan in de Joodse kalender, die een maankalender is, en dus varieert de datum van Pasen van jaar tot jaar. In de Gregoriaanse (Westerse) kalender valt Pasen echter meestal ergens in maart of april    Sommige orthodoxe joden vieren Pasen volgens de Juliaanse kalender, waardoor de feestdag doorgaans later valt. De meeste Joden vieren Pasen echter volgens de Gregoriaanse kalender    Er zijn verschillende redenen waarom Joden Pasen vieren.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Pasen is een christelijke feestdag, en daarom vieren Joden die niet. De datum van Pasen wordt bepaald door de kerkelijke autoriteiten, en aangezien het jodendom deze autoriteiten niet erkent, vieren joden Pasen niet op dezelfde datum als christenen Dit gezegd zijnde, zijn er enkele Joodse gemeenschappen die Pasen zijn gaan "syncretiseren" met Pesach. Dit betekent dat zij proberen gemeenschappelijke elementen te vinden tussen de twee feestdagen en deze samen vieren. Sommige mensen maken bijvoorbeeld een paasmandje van een matzo in plaats van een traditioneel chocolaatje. Anderen verven eieren in Pesach-vriendelijke kleuren zoals blauw of groen. En weer anderen houden een paasseder in plaats van de traditionele jacht op verborgen matzo's.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
De datum van Pasen verandert elk jaar omdat hij gebaseerd is op de maancyclus. Joodse mensen vieren geen Pasen, maar zij hebben wel een voorjaarsfeest dat Pesach heet.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Er is niet één definitief antwoord op deze vraag. Joodse mensen vieren Pasen verschillend, afhankelijk van hun denominatie en locatie. Sommigen vieren Pasen op dezelfde dag als de christenen, terwijl anderen het later in de lente of zomer vieren.