Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwanneer is de protestantse kerk ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer is de protestantse kerk ontstaan?
4 Antwoorden
AikeAike answered 2 jaar ago
De Protestantse Kerk is ontstaan in de 16e eeuw, als gevolg van de Reformatie. De sleutelfiguren van de Reformatie waren Maarten Luther en Johannes Calvijn. Luther begon met het in twijfel trekken van bepaalde praktijken van de katholieke kerk en publiceerde vervolgens zijn 95 stellingen waarin hij de kerk bekritiseerde. Dit leidde ertoe dat hij werd geëxcommuniceerd uit de katholieke kerk. Hij vormde vervolgens zijn eigen christelijke kerk, die bekend werd als de Lutherse Kerk. Calvijn schreef ook een aantal religieuze geschriften waarin hij de katholieke kerk bekritiseerde. Hij ontwikkelde zijn eigen christelijke theologie, die bekend werd onder de naam calvinisme. Deze twee mannen hebben een sleutelrol gespeeld bij de vorming van wat later het protestantisme zou worden.
DaafDaaf answered 2 jaar ago
het protestantisme. Protestanten geloofden in veel van dezelfde dingen als katholieken, maar zij hadden ook nieuwe overtuigingen die verschilden van de katholieke leer. Zo verwierpen protestanten het gezag van de paus en geloofden zij in radicale individuele godsdienstvrijheid. Het resultaat was een periode van grote beroering en instabiliteit in heel Europa, toen godsdienstoorlogen uitbraken tussen katholieken en protestanten. Uiteindelijk werd de protestantse kerk een van de grootste takken van het christendom, met vandaag de dag miljoenen aanhangers over de hele wereld.
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Er is geen precieze datum voor het ontstaan van de protestantse kerk, aangezien er geen officieel stichtingsmoment of een enkele gebeurtenis was die als het begin van de Reformatie kan worden aangemerkt. Veel geleerden en historici zijn het er echter over eens dat de Reformatie in het begin van de 16e eeuw begon, waarbij de publicatie van de 95 stellingen door Maarten Luther in 1517 vaak als een belangrijk startpunt wordt genoemd.   De 95 stellingen waren een directe uitdaging aan het gezag van de Paus en de Katholieke Kerk, en Luthers argumenten tegen bepaalde Katholieke doctrines kregen al snel aanhang bij andere ontevreden hervormers in heel Europa. Van daaruit groeide de Reformatie uit tot een volwaardige religieuze en politieke beweging, met verschillende protestantse sekten die in heel Europa ontstonden.
EvertEvert answered 2 jaar ago
De Protestantse Kerk ontstond in het begin van de 16e eeuw toen Maarten Luther, een Duitse monnik, protesteerde tegen de praktijk van de Katholieke Kerk om aflaten te verkopen.   Luther had bezwaar tegen het idee dat mensen zich uit het vagevuur konden kopen en zei dat verlossing een geschenk van God was dat niet kon worden verdiend door goede werken te doen. Hij maakte ook bezwaar tegen het beleid van de katholieke kerk op het gebied van theologie en kerkelijke autoriteit.   In 1517 publiceerde Luther zijn 95 stellingen, waarin hij zijn bezwaren tegen de Katholieke Kerk uiteenzette. Dit document was het begin van de Protestantse Reformatie en leidde tot de vorming van nieuwe protestantse denominaties zoals het lutheranisme, het calvinisme en het anglicanisme.