Bekijk VragenCategorie: Questionswanneer is een toets betrouwbaar?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer is een toets betrouwbaar?
4 Antwoorden
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Een test wordt als betrouwbaar beschouwd als hij in de loop van de tijd consistente resultaten oplevert. Om een test als betrouwbaar te beschouwen, eisen onderzoekers over het algemeen een betrouwbaarheidscoëfficiënt van ten minste 0,70. Dit betekent dat de test iets zo consistent en nauwkeurig meet dat onderzoekers vertrouwen kunnen hebben in de resultaten. Er zijn veel factoren die de betrouwbaarheid van een test kunnen beïnvloeden, zoals de formulering van de vraag, de antwoordmogelijkheden, het antwoordformaat en de input van de testnemer. ook de ervaring van de onderzoeker kan een rol spelen bij de betrouwbaarheid van een bepaalde test. Het belangrijkste om te onthouden is dat geen enkele testmethode altijd perfect betrouwbaar is - er zal altijd een foutenmarge zijn.
BramBram answered 2 jaar ago
Tests spelen een belangrijke rol bij het bepalen of iets effectief is, maar het is niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van beslissingen. Een test kan betrouwbaar zijn, maar niet valide. Omgekeerd kan een test wel geldig, maar niet betrouwbaar zijn. Om het nut van een test zo goed mogelijk te begrijpen, moet men zowel de betrouwbaarheid als de validiteit in overweging nemen    Betrouwbaarheid is een maat voor de consistentie waarmee een test meet wat hij geacht wordt te meten. Een betrouwbare test levert telkens dezelfde resultaten op als hij onder dezelfde omstandigheden aan dezelfde groep mensen wordt afgenomen.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Een test is betrouwbaar als de resultaten ervan consistent zijn in de tijd. Dit betekent dat als je een test onder dezelfde omstandigheden opnieuw maakt, je dezelfde resultaten zou moeten krijgen. Het betekent ook dat als je dezelfde test aan verschillende mensen geeft, de resultaten vergelijkbaar moeten zijn (ervan uitgaande dat alle andere factoren gelijk zijn).
TeunTeun answered 1 jaar ago
Een test is betrouwbaar als is aangetoond dat hij consistente resultaten oplevert. Dit betekent dat als u dezelfde test onder dezelfde omstandigheden afneemt, u elke keer dezelfde resultaten krijgt. Er zijn een aantal factoren die de betrouwbaarheid van een test kunnen beïnvloeden, zoals de vaardigheid van de persoon die de test afneemt en de kwaliteit van de gebruikte apparatuur. Om ervoor te zorgen dat een test betrouwbaar is, is het belangrijk om gestandaardiseerde procedures en kwaliteitscontrolemaatregelen te gebruiken.