Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is er speciaal basisonderwijs?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wanneer is er speciaal basisonderwijs?
4 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 maanden ago
In sommige landen is er speciaal basisonderwijs, terwijl het in andere landen afhangt van de leeftijd van het kind. In sommige gevallen is er een verplicht onderwijsniveau dat alle kinderen moeten doorlopen, terwijl het in andere landen op vrijwillige basis beschikbaar is. In het algemeen bieden de meeste ontwikkelde landen een vorm van speciaal basisonderwijs die is afgestemd op de behoeften van kinderen die niet slagen in een traditionele schoolomgeving.
JorisJoris answered 2 maanden ago
Dat hangt af van waar je woont. Op sommige plaatsen is er een speciaal "basisonderwijs"-traject dat leerlingen moeten doorlopen om naar het "voortgezet onderwijs" te kunnen gaan. Op andere plaatsen (zoals de Verenigde Staten) is het basisonderwijs niet aan een bepaald traject gebonden en kunnen leerlingen op elk moment na de lagere school (of soms zelfs eerder) met het secundair onderwijs beginnen.
ValentijnValentijn answered 2 maanden ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de voorzieningen voor speciaal onderwijs van land tot land sterk kunnen verschillen. In sommige landen krijgen kinderen met een handicap of leermoeilijkheden al op jonge leeftijd speciaal onderwijs, terwijl dat in andere landen pas in bepaalde fasen van de schooltijd mogelijk is. Het is belangrijk dat u met de plaatselijke onderwijsautoriteiten overlegt om te bepalen welke mogelijkheden er in uw regio zijn. In het algemeen is het speciaal onderwijs echter bedoeld voor kinderen van 3 tot 18 jaar.
DuukDuuk answered 2 maanden ago
Er is geen speciaal basisonderwijs. Verschillende landen stellen echter verschillende eisen. In de Verenigde Staten moet je een diploma van de middelbare school of een gelijkwaardig diploma hebben om in aanmerking te komen voor hoger onderwijs.