Bekijk VragenCategorie: filosofiewanneer is filosofie ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer is filosofie ontstaan?
5 Antwoorden
BramBram answered 2 jaar ago
Filosofie is ontstaan toen de mens het vermogen ontwikkelde om abstract te denken en na te denken. De vroegst bekende filosofische geschriften dateren van ongeveer 600 v. Chr., hoewel het waarschijnlijk is dat het filosofische denken al veel eerder is ontstaan.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Filosofie als academische discipline ontstond in de vroegmoderne tijd, toen Europese geleerden klassieke Griekse en Latijnse teksten begonnen te bestuderen.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Filosofie als een identificeerbaar, zelfbewust onderzoeksgebied is naar men zegt begonnen in het oude Griekenland in de 6e eeuw v. Chr. Dit was een tijd van grote intellectuele gisting, waarin op veel verschillende gebieden nieuwe manieren van denken over de wereld ontstonden - wiskunde, astronomie, natuurkunde, retorica, poëzie, ethiek en politiek. De zogenaamde "Presocratische filosofen" waren de eersten die probeerden al dit nieuwe denken te systematiseren en te begrijpen, en het een overkoepelende naam te geven: filosofie.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat verschillende filosofen verschillende meningen hebben over wanneer de filosofie voor het eerst ontstond. Veel geleerden geloven echter dat de filosofie ontstond in het oude Griekenland rond de 6e eeuw voor Christus. Dit was een tijd waarin denkers vragen begonnen te stellen over de aard van het universum en de plaats van de mens daarin. Zij probeerden de wereld te begrijpen door middel van rede en logica, in plaats van bijgeloof en mythe.   Deze vroege filosofen legden de basis voor latere Westerse filosofische tradities, zoals Aristoteles' fysica en metafysica, waarin onderwerpen als causaliteit, zijn en substantie aan de orde kwamen. Andere belangrijke perioden in de geschiedenis van de filosofie zijn het "Axiale Tijdperk" rond 500 v. Chr.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Filosofie bestaat al sinds het begin van de opgetekende geschiedenis, en waarschijnlijk al lang daarvoor. De eerste filosofen waren oude Grieken als Thales, Parmenides, Heraclitus en Socrates.