Bekijk VragenCategorie: filosofiewanneer is filosofie uitgevonden?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is filosofie uitgevonden?
5 Antwoorden
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Filosofie als academische discipline is in de negentiende eeuw formeel ontstaan in het Westen, maar de oorsprong ervan gaat terug tot het oude Griekenland. De eerste filosofen waren pre-Socratische Grieken zoals Thales, die vragen stelden over de aard van de wereld en onze plaats daarin.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Filosofie is niet uitgevonden, maar het is een streven dat al eeuwenlang bestaat. Het woord "filosofie" is afgeleid van de Griekse woorden "philo" en "sophia", die samen "liefde voor de wijsheid" betekenen. Filosofen zijn mensen die de grote vragen van het leven proberen te begrijpen door middel van rede en rationele argumenten. Enkele van de vroegste filosofen waren oude Grieken zoals Socrates, Plato en Aristoteles.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Filosofie is niet uitgevonden. Het is een natuurlijk product van de menselijke geest, die al zo lang bestaat als de mens.
HesselHessel answered 1 jaar ago
De eerste filosofie teksten werden geschreven in de 6e eeuw voor Christus.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Filosofie is eigenlijk zo oud als de menselijke beschaving zelf. Zij gaat terug tot de oude Grieken, die tot de eerste denkers behoorden die grote vragen stelden over het leven, het bestaan en de aard der dingen.