Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is geschiedenis ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wanneer is geschiedenis ontstaan?

2 Antwoorden
ArendArend answered 2 maanden ago

Volgens sommige historici begon de geschiedenis zo’n 5.000 jaar geleden met de uitvinding van het schrift. Andere historici geloven dat de geschiedenis veel eerder begon, met de eerste mensen.
 
Sommige mensen geloven dat geschiedenis gewoon de studie is van gebeurtenissen in het verleden. Anderen beweren echter dat geschiedenis veel meer is dan een lijst van data en gebeurtenissen. Het is veeleer een interpretatie van het verleden die ons helpt het heden te begrijpen en plannen te maken voor de toekomst.
 
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het hangt af van uw eigen definitie van geschiedenis.

ErnestErnest answered 2 maanden ago

Vanaf het moment dat er mensen waren om over het verleden na te denken. “Geschiedenis” is gewoon een constructie die de mens gebruikt om te proberen te begrijpen dat de tijd blijft voortgaan (ook al voelt dat op individueel niveau niet echt zo). Hier is een meer diepgaand antwoord van historicus David Christian 
 
“De studie van de geschiedenis richt zich op vragen als deze: Hoe is de wereld in de loop van de tijd veranderd? Welke krachten hebben die veranderingen veroorzaakt? Kunnen we verklaren waarom bepaalde gebeurtenissen zich hebben voltrokken zoals ze zich hebben voltrokken? 
 
De meeste oude culturen hadden enig besef van hun verleden. In West-Eurazië wijzen de begrafenisgebruiken op een bewustzijn van de persoonlijke dood en op de herinnering aan familieleden en gemeenschapsleden die eerder waren gestorven.