Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is geschiedenis ontstaan?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wanneer is geschiedenis ontstaan?
4 Antwoorden
ArendArend answered 2 jaar ago
Volgens sommige historici begon de geschiedenis zo'n 5.000 jaar geleden met de uitvinding van het schrift. Andere historici geloven dat de geschiedenis veel eerder begon, met de eerste mensen.   Sommige mensen geloven dat geschiedenis gewoon de studie is van gebeurtenissen in het verleden. Anderen beweren echter dat geschiedenis veel meer is dan een lijst van data en gebeurtenissen. Het is veeleer een interpretatie van het verleden die ons helpt het heden te begrijpen en plannen te maken voor de toekomst.   Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het hangt af van uw eigen definitie van geschiedenis.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Vanaf het moment dat er mensen waren om over het verleden na te denken. "Geschiedenis" is gewoon een constructie die de mens gebruikt om te proberen te begrijpen dat de tijd blijft voortgaan (ook al voelt dat op individueel niveau niet echt zo). Hier is een meer diepgaand antwoord van historicus David Christian    "De studie van de geschiedenis richt zich op vragen als deze: Hoe is de wereld in de loop van de tijd veranderd? Welke krachten hebben die veranderingen veroorzaakt? Kunnen we verklaren waarom bepaalde gebeurtenissen zich hebben voltrokken zoals ze zich hebben voltrokken?    De meeste oude culturen hadden enig besef van hun verleden. In West-Eurazië wijzen de begrafenisgebruiken op een bewustzijn van de persoonlijke dood en op de herinnering aan familieleden en gemeenschapsleden die eerder waren gestorven.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want geschiedenis wordt voortdurend geschreven. Maar één manier om erover na te denken is dat de geschiedenis bestaat uit de verhalen en gebeurtenissen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Deze verhalen en gebeurtenissen kunnen verschillen qua nauwkeurigheid en belang, maar samen vormen ze de collectieve geschiedenis van een bepaalde plaats of groep mensen.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Historici debatteren over wanneer geschiedenis is ontstaan, maar algemeen wordt aangenomen dat het als discipline in de 18e eeuw is begonnen. Daarvoor werd geschiedenis bestudeerd als onderdeel van andere disciplines zoals filosofie en theologie.